Earth in snowball phase

5. Vad stabiliserar klimatet?

18 april 2011

Jorden har nästan alltid haft ett osedvanligt stabilt klimat, där stora ändringar har skett långsamt. Vilka mekanismer har skapat jordens stabila klimat?

Forskarnas bästa svar

Forskarna har med tiden fått insikt i jordens återkopplingsmekanismer – klimatmekanismer som antingen förstärker eller försvagar sig själva. Jordens kolkretslopp, som hållit temperaturen stabil under en stor del av planetens historia, är en sådan mekanism.

Termostateffekten uppstår då globalt sjunkande temperaturer ger mindre nederbörd. Det gör att koldioxid lakas ur atmosfären långsammare, så att temperaturen stiger. Omvänt ökar en globalt stigande temperatur nederbörden, som avlägsnar koldioxid effektivare ur atmosfären, så att temperaturen åter sjunker.

Hur kommer forskarna vidare?

Forskarna arbetar på att fastlägga alla element som inverkar på det moderna klimatet. Dessa matematiska modeller för bland annat atmosfären och havet kan kanske överföras till gångna tider.

Varför är det viktigt?

Kunskap om jordens klimat är kritisk, då vi av allt att döma själva påverkar det.

Chansen att lösa gåtan?

Vi har förmodligen riktigt goda chanser att få reda på hur klimastsystemet fungerar.

Fakta

Det var förmodligen ­termostateffekten som hjälpte jorden genom dess ­snöbollsperioder.

Termostateffekten skickar in koldioxid i ett kretslopp och ger därigenom ett stabilt klimat.

1. Vulkaner sprutar ut koldioxid i atmosfären.

2. Koldioxid skapar växthuseffekt, som håller jorden varm.

3. Värmen får haven att avdunsta, så att det uppkommer regn.

4. Regnet innehåller koldioxid, som är sur och därför löser upp ­mineraler i berggrunden.

5. De upplösta kolhaltiga mineralerna spolas ut i floder och hav.

6. Mineralerna sedimenterar och skapar nytt kolhaltigt berg.

7. Berget upptas till sist i manteln, där koldioxiden friges.

8. Koldioxiden kommer tillbaka till atmosfären genom vulkaner.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: