Solen försvinner under molnen

## Vi befinner oss mitt i vädret

Väder är en allmän term för alla de fenomen i atmosfären som är ett resultat av solens strålar, jordens rotation och lutning. Väder och klimat blandas ofta ihop, men det är två olika saker. Klimatet är ett uttryck för hur vädret har utvecklats under många år. Det kan handla om ett visst område eller världen i stort. Vädret å andra sidan är ett uttryck för ständiga kontinuerliga förändringar i ett lokalt område, exempelvis att dagen i Stockholm inleds med solsken men avslutas med regn. Lär dig mer om vädret i våra artiklar här på sidan.

Vi befinner oss mitt i vädret

Väder är en allmän term för alla de fenomen i atmosfären som är ett resultat av solens strålar, jordens rotation och lutning. Väder och klimat blandas ofta ihop, men det är två olika saker. Klimatet är ett uttryck för hur vädret har utvecklats under många år. Det kan handla om ett visst område eller världen i stort. Vädret å andra sidan är ett uttryck för ständiga kontinuerliga förändringar i ett lokalt område, exempelvis att dagen i Stockholm inleds med solsken men avslutas med regn.
Lär dig mer om vädret i våra artiklar här på sidan.

Kraftigt regn på skogsstig

© Shutterstock

Vad är vind?

Vind är luft som sätts i rörelse på grund av uppvärmning från solens strålar. När luften blir varmare börjar den expandera och stiga uppåt. Detta skapar tryckskillnader i atmosfären. När det finns en tryckskillnad i atmosfären rör sig luft omväxlande från ett högtrycksområde till ett lågtrycksområde.

Eftersom jorden roterar kommer luften även att påverkas av en avböjande kraft som kallas Corioliseffekten. Corioliseffekten innebär att luften på norra halvklotet avböjs åt höger, medan luften på södra halvklotet avböjs åt vänster.

Vindkraftsanläggning i vattnet

© Shutterstock

Hur uppstår blixtar och åska?

En blixt uppstår som en statisk laddning i ett regnmoln där botten är negativt laddad och toppen är positivt laddad. Atmosfären runt molnet fungerar som en isolator, men när laddningen blir starkare än atmosfärens isolerande förmåga bildas blixtar. Ett blixtnedslag värmer den omgivande luften och det kan bli upp emot 30 000 grader varmt. Det är fem gånger varmare än solens yta. När luften värms upp expanderar den väldigt snabbt. Detta skapar en tryckvåg som vi kan höra som åska här på jorden.

Blixtnedslag i en stad

© Shutterstock