Vad skulle hända om alla träd försvann?

Jag har hört att Europas skogsareal har minskat med tio procent under de senaste 30 åren. Vad skulle det få för konsekvenser om jordens alla träd försvann?

Fällda träd

Om alla träd försvann skulle vi inte kvävas till följd av syrebrist, men många djurarter skulle däremot dö ut.

© Shutterstock

Om alla träd plötsligt försvann skulle framför allt djur och mindre växter som lever i skogarna hotas.

Bland däggdjuren gäller det exempelvis afrikansk skogselefant, okapi, älg och flera aparter.

Forskare uppskattar att artrikedomen ligger mellan 50 och 100 procent högre i områden med träd än i helt öppna landskap.

Även om alla träd knappast är på väg att försvinna inom överskådlig framtid, så hotas fortfarande en tredjedel av jordens alla arter av utplåning, bland annat till följd av skogsskövling.

Havet är jordens lungor

Man brukar säga att träden är jordens lungor, men om träden försvann skulle inte syrehalten minska så drastiskt att vi skulle kvävas.

Det fanns trots allt syre i atmosfären långt innan träden uppkom.

Innan träden bredde ut sig över jorden producerade alger majoriteten av syret och i dag producerar de fortfarande cirka 70 procent.

Om träden försvann skulle det dock få stora konsekvenser för jordens koldioxidkretslopp. Träden tar upp stora mängder kol, vilket hjälper till att bromsa de klimatförändringar som har skapats av människan.

Antalet träd har minskat i tusentals år

År 2015 kartlade en grupp forskare vid Yale-universitetet jordens alla träd och räknade sig fram till 3,04 biljoner – en biljon är en etta följd av tolv nollor.

Det kan jämföras med att forskarna uppskattar att det existerade 5,8 biljoner träd för cirka 12 000 år sedan.

Antalet träd har alltså ungefär halverats sedan dess.

Tre saker som gör träd oumbärliga

Träd ger skugga, bostäder åt fåglar och producerar nötter och frukter. Men jordens skogar har många andra funktioner.

Flicka med munskydd
© Shutterstock

1. Renar luften

Skogar fungerar som naturliga filter som avlägsnar förorenade och skadliga ämnen som kolmonoxid, svaveldioxid, formaldehyd, bensen och så kallade NOx-ämnen från luften. De fångar även upp stoft och svampsporer.

Flygplan över trädtopparna
© Shutterstock

2. Stabiliserar klimatet

Träd tar upp kol när de växer. Kolet kommer från luften i form av koldioxid och varje kilo torrt träd binder 1,65 till 1,80 kilo koldioxid. På så sätt hjälper träden till att bromsa klimatförändringarna.

Träd sågas av
© Shutterstock

3. Skapar arbetstillfällen

Enligt FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbruksfrågor, FAO, var omkring 13,2 miljoner människor direkt sysselsatta med skogsbruk år 2020. Till det kommer yrken som snickare och möbelsnickare.