Vad skulle hända om alla mikroorganismer försvann?

Vad skulle hända med livet på jorden om vi inte längre hade mikrober som bakterier och virus?

© luchschenF/Shutterstock

Farväl till matförgiftningar, förkylningar och djävulska pandemier. Tanken på en värld helt utan mikroorganismer låter tilltalande. Men det skulle innebära slutet på allt.

Mikrober finns överallt - i jorden, oceanerna, luften, djur och växter samt i de mest extrema miljöer, som exempelvis iskalla glaciärer och torra öknar.

Medan alla jordens djur tillsammans har en biomassa på två gigaton kol, är bakteriernas totala biomassa 70 gigaton kol.

Utan mikrober skulle världen snabbt komma att se annorlunda ut och djur och växter skulle ha hamnat i stora problem.

Allt skulle kollapsa

Mikroberna är avgörande för cirkulationen av vitala element som kol, kväve och syre i ekosystemen.

Fotosyntetiska mikroorganismer omvandlar exempelvis atmosfärens koldioxid till biomassa som djur och växter kan leva av.

Kväve är också nödvändigt för växttillväxt och kan bara tillföras ekosystemen genom kvävefixerande bakterier som omvandlar atmosfäriskt kväve – som varken djur eller växter kan använda – till det kväve som växterna använder till att producera protein, dna och det gröna färgämnet klorofyll.

Dessutom får upp till 90 procent av alla landväxter en stor del av sitt vatten och sina näringsämnen via mikroskopiska svampar i ett rotnätverk, så utan mikroorganismer skulle livet snabbt kollapsa.

Men det finns ingen anledning till panik.

Mikroberna har funnits här sedan livets början för cirka 3,8 miljarder år sedan och överlevt samtliga massutplåningar i jordens histora, så de försvinner nog inte inom någon överskådlig framtid.

Inget liv utan mikrober

Skulle mikroberna plötsligt försvinna helt skulle livet på jordens kollapsa.

© Shutterstock

1. Syrenivåerna störtdyker

Minst 25 procent av atmosfärens syre kommer från så kallade cyanobakterier och mikroskopiska alger i havet. Dessutom skulle mängden syre från växter reduceras drastiskt utan mikrober.

© Shutterstock

2. Växttillväxten upphör

Mikrober i jorden hjälper växterna att ta upp vatten och viktiga näringsämnen som kväve, fosfor och magnesium. Växternas tillväxt kommer därför först att försvagas och senare upphöra helt.

© Shutterstock

3. Djurlivet försvinner

Utan mikrober och växter är även djur och människor maktlösa. Med reducerad växttillväxt kommer kampen om maten att intensifieras, samtidigt som lägre syrenivåer försämrar musklernas prestationsförmåga.