Shutterstock

Vad dricker fiskar?

Jag har ofta funderat på vad fiskar egentligen dricker, om de över huvud taget dricker.

Fiskar dricker inte i vanlig mening.

De tar däremot upp vätska genom födan, via gälarna och genom att befinna sig i vatten.

Eftersom fiskar lever i antingen salt- eller sötvatten, är det stor skillnad på hur de tar upp och gör sig av med vattnet.

Saltvattenfiskar har en lägre salthalt i sin kropp än i det omgivande saltvattnet.

Därför löper de konstant risk att torka ut och måste ta upp mängder med vatten.

De blir av med de överflödiga saltet med hjälp av gälarna.

Sötvattenfiskar tar å andra sidan upp mer vatten än de behöver och måste hela tiden göra sig av med vatten genom urinen.

Ett liv som fisk präglas alltså av att konstant vara tvungen att reglera sin vätskebalans.