Vad är klockan på Antarktis?

Jag har hört att det inte finns någon officiell tidszon på Antarktis. Stämmer det?

Antartica

Det korta svaret är att Antarktis faktiskt inte har någon officiell tidszon. I praktiken använder sig de olika forskningsstationerna i stället av de tidszoner som är mest praktiska.

Amundsen-Scottstationen på själva Sydpolen använder således nyzeeländsk standardtid, eftersom förnödenhetsflygningarna utgår från Christchurch på Nya Zeeland. Av samma skäl använder andra stationer samma tid som till exempel Chile, Sydafrika eller Australien. Man kan också använda sitt hemlands tidszon. Denna oformella ställning till tider och klockslag kan givetvis skapa vissa praktiska problem, när de olika stationerna ska kommunicera. Därför är man enig om att använda Greenwichtid både i officiella dokument och vid kommunikation.

Det finns goda grunder till denna förvirring kring klockslag. Även om det är möjligt att definiera tidszoner över hela kontinenten, så bryter det samman nära Sydpolen, där alla längdgraderna möts. Samtidigt saknas det samband mellan dagsljus och tidpunkt, eftersom ett halvårs dagsljus avlöses av ett halvårs mörker. Sist men inte minst har det aldrig funnits något behov av tidsregler, eftersom mycket få människor vistas i Antarktis.

Läs mer om tidszoner.