Shutterstock
Fatamorgana

Vad är ett fatamorgana?

Fata morgana är ett välkänt fenomen inom populärkulturen. Men vad är fata morgana och varifrån kommer namnet?

Alla känner till historien om törstande i öknen, som tror att de funnit vatten, och så är det bara fata morgana. Förekommer sådant?

Ordet fatamorgana (=hägring) stammar från den keltiske sagokungen Arthurs syster, Morgana, som enligt sägnen lockade sjömän i fördärvet med ljusets speglingar. Det berättas att hon byggde fantastiska slott av bara luft.

Idag används fatamorgana som ett annat ord för alla former av ljusets speglingar.

Fata morgana och öknen

Ett typiskt exempel på et fata morgana är, när det ser ut som om det ligger en sjö i en knastertorr öken.

Detta är en synvilla, som har en helt naturlig förklaring. Fata morgana uppstår, när ljuset träffar ett luftskikt med en markant högre eller lägre temperatur än den omgivande luften. Det sker till exempel ofta i en öken, där luftskiktet precis över sanden kan bli mycket varmare än luften lite högre upp.

Fata morgana

Fata morgana i öknen

© Shutterstock

Ljusstrålarna bryts vid övergången mellan de båda luftskikten, vilket beror på att luften har olika täthet beroende på temperaturen.

Ljusstrålarna ändrar fart och kurs och uppfattas därför av ögat som om de kom från ett annat håll än de i verkligheten gör.

En sjö som visar sig vara ett fatamorgana är faktiskt en del av den blå himlen, som på grund av ljusets brytning speglas i ökensanden, precis under horisonten.

Fata morgana och polarområden

Det är en inte enbart i öknen som fata morgana kan förekomma.

Fata morgana kan, trots den vanliga föreställningen, även förekomma i polarområden och över havet. I polarområden och över havet finns det ofta ett kallt luftlager i botten, ersatt av varmare luft högre upp. Det ger också ett fata morgana

Fata morgana i polarområde

Fata morgana i polarområde

© Shutterstock

När den kallare luften är i botten flyter spegeln över horisonten. Därför kan du till exempel ibland se en "extra" havsyta över den verkliga havsytan.