Hur kan land ligga under havets yta?
Utsikt över land under vattnet nära kust
Underjorden

Hur kan land ligga under havets yta?

1 Minuter

Varför har jorden ett magnetfält?
Illustration av jordens magnetiska fält
Underjorden

Varför har jorden ett magnetfält?

1 Minuter

Sida 4 / 4