Varför sprutar en gejser?

Gejsrar är imponerande. Vad är det som gör att de sprutar så våldsamt?

Gejser som sprutar på Island på morgonen
© Shutterstock

Gejsrar bildas i ett slags underjordiskt radiatorsystem, där regn- och flodvatten långsamt sipprar ned till områden i marken, där det fortfarande pågår mer eller mindre vulkanisk aktivitet. När det kalla vattnet värms upp under marken blir det samtidigt lättare och strävar därför upp mot ytan. Beroende på de lokala förhållandena kan resultatet bli explosiva vatten- och ångexplosioner upp genom håligheter i markytan. År 1992 skickade amerikanska forskare ned en sond med termometrar, tryckmätare och videokamera 15 meter i gejsern Old Faithful i USA. Där fann de ett hålrum stort som en herrgårdsvagn, som var fyllt med våldsamt kokande och bubblande vatten. Old Faithful ligger i nationalparken Yellowstone i ett område med många gejsrar. Rund om på jorden finns det bara omkring 50 platser med dessa planetens tryckkokare, flest i USA och på Island. Old Faithful har fått sitt namn, för att den har frekventa och någorlunda regelbundna utbrott. I genomsnitt går det 90 minuter mellan varje sprut, men det kan variera från 35 minuter upp till två timmar. Ju kraftigare utbrott, desto längre tid till nästa. Det är emellertid inte alla gejsrar som sprutar med fasta intervall. Att vissa gör det beror enligt forskarna på ett slags tidvatteneffekt, då månen påverkar vattnets tryckförhållanden i marken. Gejsrar är i själva verket ett slags varma källor, i vilka vattnet hålls under tryck och därför måste spruta ut emellanåt. I synnerhet på Island och i Grönland finns det ett stort antal varma källor, i vilka vattnet befinner sig i ytnivå. Å andra sidan håller sig temperaturen konstant, så i vissa fall kan man bada i källorna både sommar och vinter.