Varför har jorden ett magnetfält?

Illustration av jordens magnetiska fält
© Shutterstock

Jorden får sitt magnetfält framför allt från den yttre kärnan, 2900 kilometer under våra fötter. Därifrån kommer cirka 95 procent av det fält som vi kan uppmäta på jordens yta. Resten härrör från mineraler i berggrunden i de översta 20–40 kilo-meterna av jordens skorpa och från de elektriska strömmar som uppkommer när atmosfärens översta del träffas av solvinden. Den yttre kärnan, som har en diameter på 7000 kilometer, är ett stort klot av smält metall, som långsamt förlorar värme till manteln ovanför. I den flytande metallen skapas då väldiga virvlar, som rör sig med en hastighet av några kilometer om året. Rörelserna i metallen orsakar elektriska strömmar, och dessa strömmar skapar magnetfält i en självförstärkande process.