Varför dyker det upp sten på åkrarna?

Vad är det för krafter som får stenar att dyka upp ur marken varje vår?

Plöjd mark med stenar
© Shutterstock

Går man över en nordeuropeisk eller nordamerikansk åker riskerar man att snubbla över små stenar, som ligger utspridda på marken. Även om markägaren redan flera gånger varit ute och plockat bort stenar, dyker det efter varje vinter upp nya sådana. En del av dessa kan väga flera hundra ton, men detta är sällsynt. Under den senaste istiden var Nord-europa, Sibirien och Nordamerika täckt av ismantlar. Deras vikt krossade ytan av det berg de rörde sig över, och därvid fastnade de lösa stenarna i isens undersida. Efterhand som isen rörde sig, krossades stenarna, och resultatet blev en ismantel, som i sin botten var fylld med sten, grus, sand och lera. När istiden var över, lämnades allt material kvar i landskapet. De små och stora stenar som vi i dag hittar i större delen av södra Skandinavien och Nord-europa härrör därför från andra ställen i Skandinavien och är förda hit av isen. Geologerna vet inte exakt varför det dyker upp nya stenar på marken varje vår. Vissa geologer anser dock att lösningen ligger i att jorden fryser på vintern. Sten leder kyla bättre än jord, och när frosten sätter in, kommer stenarna att leda kylan ner till undersidan. Där kommer vattnet under stenen att frysa. När vatten fryser, utvidgar det sig och det får stenen att röra sig uppåt. På våren töar jorden omkring stenen, och jorden faller ner i hålrummet under stenen. Efterhand som processen upprepas, kommer stenen att flytta sig uppåt och till sist sticka upp över ytan.