Shutterstock

Varför är jordens inre så varmt?

Vad är skälet till att temperaturen i jorden är så hög, och exakt hur varmt är det ända inne i centrum?

Man räknar med att jordens temperatur under den första biten stiger med cirka 24 grader per kilometer som man förflyttar sig in mot centrum.

Vid övergången mellan jordens flytande yttre kärna och fasta inre kärna, 5170 kilometer under våra fötter, är temperaturen cirka 4300 grader, medan den i centrum ligger på omkring 5000 grader.

Uppgifterna är emellertid inte helt säkra, eftersom de bygger på teoretiska beräkningar. Anledningen till värmen står att finna direkt efter att jorden bildades, när den unga planeten bombarderades med miljontals meteorer.

Bombmattan fick temperaturen att stiga och ytan att smälta. Gradvis sjönk tunga grundämnen som järn in mot centrum.

Förflyttningen in mot mitten avgav energi och fick temperaturen att stiga ytterligare, samtidigt som ytan svalnade och fungerade som ett isolerande skikt, som kunde hålla kvar värmen.

En del av de grundämnen som sjönk in mot centrum var radioaktiva. Deras sönderfall och omvandling till andra grundämnen är huvudorsaken till att jordens inre idag är så varmt, eftersom det vid sönderfallet friges energi.

Totalt sett kyls jorden emellertid av. Man måste fortfarande göra riktiga mätningar.

Den hittills djupaste borr- ningen nådde bara lite över tolv kilometer ned och gjordes 1994 av ryska forskare på Kolahalvön.

I hålet uppmätte de en temperatur på omkring 200 grader.