Var är jordens skorpa tjockast?

Är det skillnad på hur tjock jordens skorpa är? Var på jorden finns i så fall den tjockaste skorpan

Illustration av de olika lagren i jordens skorpa
© Shutterstock

Jordens skorpa, som är det yttersta av flera lager, har en mycket varierande tjocklek. Under de stora oceanerna är den inte mer än omkring sju kilometer tjock, medan kontinentalskorpan är mellan 10 och 70 kilometer tjock med ett genomsnitt på cirka 40 kilometer. Förklaringen ligger i det sätt på vilket skorpan uppstår. I oceanerna bildas det hela tiden ny skorpa vid de så kallade spridningsryggar som ligger mitt emellan kontinenterna. Här strömmar flytande lava ut och blir till ny skorpa, som samtidigt är färsk havsbotten. Skorpan pressas hela tiden bort från ryggen och hamnar under kontinenterna. Därmed blir skorpan under kontinenterna allt tjockare. När plattorna pressas in under varandra, förekommer våldsamma geologiska processer. Kontinentalskorpan består ofta av gamla bergskedjor, som uppstått längs kontinenternas kanter. När oceanplattorna med sina sediment knuffas in under dem, hettas de upp så kraf-tigt att mycket av materialet smälter och pressas upp som lava. Därför ser man ofta vulkaner i dessa trakter. Det gäller till exempel Anderna, som tillsammans med Himalaya har den tjockaste skorpan på jorden under sig – på en del ställen över 60 kilometer.