Vinden flytter sandet i Sahara ørkenen

Vad finns under sanden i Sahara?

Sahara är på många ställen täckt av sand, men hur tjockt är lagret av sand, och vad finns under ökensanden? Få svaret här.

Sahara är världens största öken. Den täcker nästan en tredjedel av Afrika, och även om vi förknippar Sahara med sand, så består stora delar av öknen av steniga slätter, kala klippor och berg. I synnerhet i väster och norr är dock stora områden av Sahara täckta av sand.

Sanden utgör på en del ställen bara en tunn matta, medan sandlagret i låglänta områden kan vara flera hundra meter tjockt. När det blåser bildas upp till 300 meter höga dyner i öknen.

Sandstormar flyttar sanden i Sahara

På grund av vinden flyttar sig sanden i Sahara långsamt. Under sandstormar blåser en del av sanden ut över havet eller in över de omkringliggande länderna, medan större delen av sanden stannar i Sahara, där den på grund av de rådande vindarna cirkulerar mycket långsamt.

Rörelsen sker motsols, så att sanden i norra Sahara rör sig från öst mot väst, medan den i södra Sahara flyttar sig från väst mot öst.

Hällristning i Sahara

Hällristninger vittnar om en frodig forntid i Saharaöknen då många djur levde i området som senare blev en öken.

Sahara var ett frodigt område

Under sanden i Sahara finns urberg av olika typer. Dessutom har man med hjälp av satelliter med speciella sensorer hittat mängder av uttorkade floder och sjöar under ökensanden.

De vittnar om att Sahara tills för ett par tusen år sedan var ett frodigt område. Detsamma gör det vatten forskarna på många ställen hittar djupt under öknen. Geologerna har konstaterat att i varje fall en del av vattnet har legat där i minst 200 000 år.

Kan Sahara bli grönt?

Sahara kan kanske bli grönt igen. Forskare från University of Maryland har tagit fram klimatmodeller där stora vind- och solanläggningar i Saharas öken kan generera miljövänlig energi samt öka luftfuktigheten i öken. Den högre luftfuktigheten leder till nederbörd som skulle kunna göra regionen grön igen.

Grannregionen Sahel skulle också få mer nederbörd, vilket skulle leda till större möjligheter för jordbruk och åtkomst till dricksvatten för invånarna.

Ett Sahara som täckts av vind- och solanläggningar skulle också kunna förse världen med ren energi i många år. Upp emot 79 terawatt skulle vara möjligt att producera. I jämförelse var hela jordens energibehov under 2017, då undersökningen gjordes, cirka 18 terawatt.