Vad är kvicksand?

Jag har sett många filmer, i vilka hjälten sugs ned i en tjock soppa av kvicksand – och kommer levande därifrån. Vad är egentligen kvicksand, och hur kan man ta sig upp ur den?

Människa begravd under sand sticker fram en fri hand
© Shutterstock

Kvicksand är vanlig sand, som mister sin bärförmåga på grund av att det strömmar upp vatten genom sanden underifrån. För att det skall kunna bildas kvicksand, måste sanden vara väldigt fin, vilket innebär att sandkornen skall vara extremt små. Samtidigt skall sanden ligga i en fördjupning av ett fastare material, till exempel fast lera. Det är omöjligt att se med blotta ögat, men även små sandkorn kan ha en kantig yta, som gör att det finns en massa små tomrum mellan kornen. Är sanden torr, kan man gå på den utan problem, men börjar grundvattnet strömma upp nedifrån i fördjupningen, gör vattnet att de små sandkornen tvingas från varandra, och de mister då sin bärförmåga. När sanden i fördjupningen har fyllts med vatten, och det fortfarande strömmar upp vatten, blir sanden i princip flytande och kan inte längre bära upp vikten av ett djur eller en människa. Det är inte bara på film som människor och djur drunknar i kvicksand, men för människors vidkommande behöver det inte gå så illa. Kvicksand är nämligen bara farligt, om man grips av panik och tappar balansen, så att huvudet kommer ned under sanden. Ligger man helt stilla, flyter man långsamt ovanpå, eftersom kvicksandens täthet är större än kroppens. När man är ovanpå, kan man lägga sig på rygg och göra långsamma rörelser in mot fast mark. På film utspelar sig de dramatiska kvicksandsscenerna ofta i öknar, men i själva verket uppstår problemet snarare på stränder, flodstränder eller i marskområden.