Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Zagros mountains
Naturen - Underjorden

Vad är en salthorst?

Jag har läst att det finns salthorstar på många platser i världen, men hur har de egentligen bildats?

En salthorst kan i princip liknas vid en jättelik ballong av salt, som har stigit upp från underjorden. I underjorden förekommer salt som geologiska lager bildade genom att vattnet i isolerade bassänger med saltvatten har avdunstat, varvid saltet har blivit kvar. Sådana avdunstningsbergarter kallas på fackspråk evaporiter.

Geologiskt sett är det mest spektakulära exemplet på sådana avdunstningsepisoder nog att Medelhavet under en tid för mellan fem och sex miljoner år sedan i flera omgångar har avdunstat fullständigt. Därvid har det bildats tjocka lager av evaporiter, som efteråt har täckts av andra sediment som sand och lera.

Salthorstarna uppkommer på grund av att salt har en relativt låg täthet jämfört med de sediment som är avlagrade ovanpå. Salt har således en täthet på 2,2 g/cm3, medan omgivande bergarter normalt har en täthet på 2,8 g/ cm3. På grund av den låga tätheten och ett högre tryck från de omkringliggande bergarterna kommer saltet att söka sig uppåt som en varmluftsballong i luft.

halit

I denna process deformeras de omkringliggande lagren, varvid lagren ovanpå knuffas uppåt, så att de bildar en bula i landskapet. Högt tryck och hög temperatur i underjorden kommer att ytterligare hjälpa till i processen, eftersom salt blir plastiskt under sådana förhållanden – vid 100 grader Celsius och 600 atmosfärers tryck uppför sig salt i det närmaste som varmt smör.

En salthorst kan resa sig flera kilometer upp genom de ovanpåliggande geologiska lagren. I vissa fall kan saltet till och med bryta genom jordytan och bilda uttalade saltglaciärer, som man bland annat känner till från Zagrosbergen i Iran.

Salthorst har flera funktioner

Salthorstar är användbara av flera orsaker. Dels är de källor till salt som råvara – både som ätbart salt och som det vägsalt vi sprider ut på vintern.

Därutöver kan saltet på grund av sin ogenomtränglighet fungera som ”oljefällor”, där olja kan samlas i fickor. Slutligen används salthorstar också som upplagsplats för olika slags avfall.

Läs också:

Underjorden

Slukhål slukade buss i Kina: Så uppstår de gigantiska hålrummen

3 minuter
Röntgenbild – radon kan göra dig sjuk
Underjorden

Radon under ditt hus gör dig sjuk

3 minuter
Underjorden

Hur kommer jorden att se ut i framtiden?

0 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj