AFP/Ritzau Scanpix

Vad är ett slukhål?

I Kina har ett gigantiskt slukhål slukat en buss och flera fotgängare. Minst sex människor är omkomna och flera saknas fortfarande. Men vad är orsaken till den plötsliga kollapsen som kan få både bussar och hus att största ned i underjorden?

Ett gigantiskt slukhål i nordvästra Kina har lett till att minst sex personer mist livet och att ett flertal fortfarande saknas.

Olyckan skedde i staden Xining i Qinghai-provinsen runt klockan 17.30 lokal tid i måndags då en plötslig kollaps i vägbanan slukade en hel buss och ett antal förbipasserande fotgängare.

Slukhål är inte ovanliga i Kina och andra delar av världen. Men hur uppstår de enorma hålrummen som får de översta jordlagren att försvinna med ett plötsligt ryck?

Slukhål är beteckningen på en plötslig sänka i landskapet, som uppstår för att jorden i området har underminerats. Slukhål är vanligast i områden med kalksten i berggrunden.

Hålen uppkommer på grund av att regnvatten sipprar ned i underjorden och mycket långsamt löser upp kalken, så att underjordiska hål och grottor uppstår.

Video: Buss försvinner i slukhål

Så småningom kan grottorna och hålen bli så stora att de inte längre kan bära vikten av den jord som ligger ovanpå. Därför kollapsar de, och marken faller samman.

På jordytan uppstår därmed synliga hål, som varierar i storlek. På vissa ställen i världen är slukhålen så vanliga att de formar hela landskapet.

Ett sådant landskap kallas för ett karstlandskap efter landsdelen Karst i Kroatien, Slovenien och norra Italien.

Trasiga vattenledningar kan skapa slukhål

Anledningarna till slukhål kan både vara naturliga och uppstå på grund av människan.

Men en av orsakerna kan vara nedgrävda vattenledningar som brister på grund av regn och underminerar marken i en kalkhaltig grund.

© D. LeClair/Reuters/Scanpix

Röret är gammalt och skadas lätt. Om det går sönder löses kalkstenen upp så att att det uppstår ett hålrum.

© D. LeClair/Reuters/Scanpix

Vattnet hittar nya vägar genom kalkstenen genom att lösa upp denna. Processen fortsätter tills hålrummet runt röret är stort och endast täcks av ett tunt ”lock”.

© D. LeClair/Reuters/Scanpix

Locket kollapsar under en våldsam regnskur. Varför är osäkert, men konsekvensen är att hus och vägar rasar ned i hålet. Samtidigt har vattnet efterlämnat gropar, hålor och gångar i kalkstenen.

I sällsynta tillfällen kan slukhål bli både väldigt breda och djupa, såsom i fallet i staden Xining i Qinghai-provinsen i Kina i måndags eftermiddag lokal tid.

Det var bland annat också fallet i Guatemala City i februari 2007. Där ledde en kombination av häftig nederbörd, läckande avloppsledningar samt underjordiska grottor till att marken kollapsade och skapade ett 100 meter djupt hål i staden.

Hålet ledde till att ett antal hus försvann långt ned i djupet och att tre människor miste livet.