Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Radon 16/2014
Naturen - Underjorden

Radon under ditt hus gör dig sjuk

Lungcancer behöver inte vara en följd av rökning – marken under till hus kan ge dig allvarliga sjukdomar. Radon finns nästan överallt i marken och gasen orsakar cirka 400 cancerfall per år i Sverige.

En dansk undersökning visar att var tjugonde friliggande hus har en radonhalt som överstiger gränsvärdet för vad som är hälsovådligt. Radon är lukt- och smakfritt, men utgör trots det en stor hälsorisk. Lungcancer kan vara en följd om man utsätts för radon.

I Sverige uppskattar man att cirka 400 lungcancerfall orsakas av radon varje år. Problemet ser likartat ut i övriga nordiska länderna, medan den amerikanska hälsovårdsmyndigheten uppskattar att runt 21 000 amerikaner varje år dör av lungcancer som utlösts av radon.

Radon tränger in i uppvärmda hus

Radon är en naturligt förekommande gas som finns i princip överallt i marken. Gasen kan tränga in på många olika sätt, exempelvis genom avlopp eller små sprickor i grunden på huset. Risken är än större på våra kyliga breddgrader eftersom vi värmer upp våra hus en stor del av året.

Forskarna har upptäck att när temperaturen är högre inomhus än utomhus uppstår det ett litet undertryck i bostaden som drar in luft från marken.

Den danska undersökningen visar att det är stor skillnad på hur hög risken är på olika ställen i landet. Radonhalten varierar med uranhalten i den lokala bergarten samt jordarternas egenskaper.

Det finns flera företag som arbetar med att mäta radon i byggnader, men kan även göra det själv med mätutrustning som kostar omkring 400 kronor.

Radon i jorden gör oss sjuka

Att man har konstaterat att radon från marken utgör en hälsorisk är ett resultat av det nya forskningsområdet medicinsk geologi. Här intresserar sig forskarna för sambandet mellan geologin på en särskild plats och befolkningen som bor där.

Medicinsk geologi är på stark tillväxt i nuläget och runt om i världen har forskarna kunnat påvisa att stora epidemier har varit kopplade till markens tillstånd. Exempelvis har en invalidiserande skelettsjukdom visat sig bero på höga mängde fluor i dricksvattnet.

Läs mer om hur jorden gör oss sjuka i Illustrerad Vetenskap nummer 16/2014.

Läs också:

Vulkaner

Vulkaner är ventiler för vår hetsiga jord

11 minuter
Klimatförändringar

Klimatets tickande bomber

12 minuter
Underjorden

Slukhål slukade buss i Kina: Så uppstår de gigantiska hålrummen

3 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

passowrd_reset.form.email_help
Ogiltig e-postadress

Skriv in lösenord

Vi har skickat ett mejl till med ett lösenord
Fel: Skriv in din kod

Nytt lösenord

Lösenord behövs
Visa Dölj