Shutterstock
Röntgenbild – radon kan göra dig sjuk

Radon under ditt hus gör dig sjuk

Lungcancer måste inte bero på rökning. Radon finns i nästan all sorts mark och gasen ligger årligen bakom 500 lungcancerfall i Sverige.

I Sverige räknar man med att 250 000 villor kan ha för höga radonhalt. Radon är lukt- och smakfritt, men utgör trots det en stor hälsorisk. Lungcancer kan vara en följd om man utsätts för radon.

I Sverige uppskattar man att cirka 500 lungcancerfall orsakas av radon varje år. Problemet ser likartat ut i övriga nordiska länderna, medan den amerikanska hälsovårdsmyndigheten uppskattar att runt 21 000 amerikaner varje år dör av lungcancer som utlösts av radon.

Radon tränger in i uppvärmda hus

Radon är en naturligt förekommande gas som finns i princip överallt i marken. Gasen kan tränga in på många olika sätt, exempelvis genom avlopp eller små sprickor i grunden på huset. Risken är än större på våra kyliga breddgrader eftersom vi värmer upp våra hus en stor del av året.

Forskarna har upptäck att när temperaturen är högre inomhus än utomhus uppstår det ett litet undertryck i bostaden som drar in luft från marken.

Den danska undersökningen visar att det är stor skillnad på hur hög risken är på olika ställen i landet. Radonhalten varierar med uranhalten i den lokala bergarten samt jordarternas egenskaper.

Radon
© Claus Lunau & Shutterstock

Radon är naturens passiva rökning

Radon – medicinsk geologi gör oss klokare

Kunskapen om att radon från berggrunden utgör en hälsorisk är ett resultat av arbetet inom forskningsområdet medicinsk geologi. Medicinska geologer intresserar sig för sambandet mellan geologin på en viss plats och hälsan hos befolkningen.

Medicinsk geologi växer stadigt, och världen över har forskare rett ut flera stora epidemier, som visade sig vara kopplade till förhållanden i berggrunden. En invalidiserande skelettsjukdom i Indien har exempelvis visat sig bero på fluor i dricksvattnet.