Här bor du om 250 miljoner år

Åtskilliga gånger i jordens historia har jordens hela landmassa varit samlad i en stor superkontinent. Om 250 miljoner år sker det igen.

Super continent

Våra nuvarande sju kontinenter är fortfarande i uppbrott efter den senaste superkontinenten, Pangæa, som existerade för cirka 200 miljoner år sedan. Om geologernas teorier håller kommer emellertid våra kontinenter att vandra bort från varandra i cirka 50 miljoner år till. Därefter kommer de att börja samla sig till den superkontinent som forskarna har döpt till Pangea Ultima.

Utifrån kontinentalplattornas vandringscykler har den amerikanske geologen Christopher Scotese skisserat ett scenario, enligt vilket kontinenten består av en sydlig landmassa omfattande det nuvarande Antarktis och Australien och en nordlig, som utgörs av våra andra kontinenter.

Denna animation visar hur bildningen av den framtida superkontinenten kommer att gå till: