Metangas är en tickande bomb

Växthusgasen CO2 har stått högt på klimatdagordningen de senaste 10-20 åren. Men i själva verket hotar möjligtvis en långt farligare gas att dra undan mattan för den mänskliga civilisationen.

nb web u34 grafik metan is

Under sommaren har forskarna konstaterat att havsbotten utanför Sibirien och Alaska läcker metangas i förvånansvärt stor utsträckning.

Metan bidrar omkring 22 gånger mer till växthuseffekten än en motsvarande mängd CO2.

I populära termer lägger växthusgaserna lock på jordens atmosfär så att värmen inte kan avdunsta, vilket får temperaturen att stiga ytterligare.

Bomb tickar under tundran Metan bildas när organiskt material förruttnar utan närvaro av syre, och förekommer ofta tillsammans med olja och andra gaser nere i jorden.

Den sibiriska tundran binder enorma mängder metan. Men de senaste årens globala temperaturstigningar betyder att permafrosten nu börjar tina – och därmed friges metanet.

De senaste 200 åren har atmosfärens metaninnehåll globalt sett mer än fördubblats från under en till nästan två ppm (parts per million).

Ingen vet konsekvenserna Metan bubblar upp i Polarhavet, vilket enligt forskarna sannolikt beror på att varmt havsvatten från Atlanten har trängt in och tinat upp frysta metandepåer på havsbotten.

Exakt hur allvarliga konsekvenser metanläckaget kan få är svårt att sia om, för ingen av forskarnas klimatmodeller har med fenomenet i ekvationen.