Kan man hitta vatten med en slagruta?

Några hävdar att de kan hitta vatten med en slagruta. Kan det stämma?

Man söker efter vatten med slagruta
© Shutterstock

Det finns många historier om slagrutemän som med hjälp av en pilkvist eller andra hjälpmedel har hittat vatten – ofta på platser som geologer och andra sakkunniga för länge sedan har gett upp hoppet om. Det finns väl inga direkta skäl att tvivla på historierna. Problemet är bara att de inte säger så mycket om slagrutemännens förmåga, när vi inte vet något om hur ofta de misslyckas. De få gånger de har ställt upp på att delta i kontrollerade vetenskapliga undersökningar har de inte lyckats bättre än om de hade gissat helt planlöst. Det är svårt att föreställa sig vilken mekanism som skulle vara ansvarig, om slagrutemän verkligen hade förmågan att hitta vatten. Emellanåt hittas det utan tvivel vatten med hjälp av en pilkvist, men det är förmodligen en ren tillfällighet. För övrigt är det värt att poängtera att erfarna slagrutemän ofta har en mycket större praktisk geologisk kunskap än de vill erkänna.