Hur långt ned har man borrat i jorden?

Hur långt har man hittills nått ned i jorden, och är det överhuvudtaget tekniskt möjligt att borra ända in till dess kärna?

© Shutterstock

Geologer och ingenjörer arbetar med olika typer av borrningar. Vattenborrhål når sällan längre ned än cirka 100 meter, och oljeborrhål slutar ofta på 2-4 kilometers djup. I samband med vetenskapliga borrningar kan det dock finnas behov av att tränga mycket djupare ned i jordskorpan för att få data om jordklotets uppbyggnad. Vid dessa borrningar är temperaturer och tryckförhållanden viktiga faktorer, då man använder vätskor bland annat till att skölja upp krossat stenmaterial från borrhuvudet med. Vid mycket höga temperaturer kan vätskorna inte användas, då deras egenskaper förändras.

Tekniken sätter helt enkelt gränser för hur djupt man kan borra. Jordenscentrum ligger cirka 7000 kilometer under våra fötter, och på bara 350 kilometers djup är förhållandena helt extrema. Här ligger temperaturen på cirka 1200 grader Celcius. Det hittills djupaste hålet har borrats av ryska vetenskapsmän, som 1970 startade ett projekt om tolv djupborrningar över hela Sovjetunionen. Den djupaste skulle tränga ned till 15 kilometers djup, och 1983 nådde man på Kolahalvön i arktiska Ryssland 12262 meter ned i marken.

På grund av pengabrist har själva borrprogrammet stått stilla sedan dess, men man hämtar fortfarande geofysiska data från de mätinstrument som är nedsänkta i det 25 centimeter vida hålet. Mätningarna har bland annat visat att temperaturen tolv kilometer ned i marken ligger på 200 grader – dubbelt så mycket som de ryska forskarna förväntat sig.