Jorden efter den er gået under
© Shutterstock

Hur kommer jorden att se ut i framtiden?

Kan man förutsäga hur kontinenterna kommer att röra sig under de kommande 250 miljoner åren?

Det är faktiskt möjligt att göra bra gissningar om hur fördelningen av kontinenterna och oceanerna kommer att vara i framtiden. Jordenskontinenter ligger på plattor, som utgör den yttersta delen av jorden och som rör sig i förhållande till varandra. Pro-cesserna bakom dessa rörelser är välkända. Dessutom känner man från satellitmätningar ganska exakt till de hastigheter som plattorna rör sig med. Genom att anta att rörelserna oförändrade fortsätter i framtiden, kan forskarna räkna ut jordens framtida utseende. I så fall kommer Afrika, Europa och Asien att röra sig mot öster, och Sydamerika och Antarktis mot norr, medan Nordamerika först kommer att röra sig västerut och senare mot öster. Medelhavet kommer att stängas i kollisionerna mellan Europa och Afrika. Alltså kommer alla nuvarande kontinenter om 250 miljoner år att ha samlats i en superkontinent, precis som för 250 miljoner år sedan. Liksom andra prognoser skall denna tas med en nypa salt, då ingen kan veta om man kan räkna med att dagens processer fortsätter. Geologerna vet till exempel att kontinenter kan brytas mitt av och skapa nya rörelser. Det har ofta skett under jordens historia och kommer säkert också att ske i framtiden.