Hur kan land ligga under havets yta?

Utsikt över land under vattnet nära kust
© Shutterstock

På alla jordens kontinenter finns det områden som ligger under havsnivåan. Många av dessa områden befinner sig i sprickzoner, som har skapats av geologiska förkastningar. Absolut lägst ligger Döda havet, vars yta befinner sig cirka 411 meter under havet. Att sänkan inte fylls med vatten beror på att avdunstningen är betydligt större än tillförseln av vatten, först och främst från Jordanfloden. Det finns också stora landområden som skulle vara översvämmade, om det inte varit för människans ingripande. Inte mindre än 26 procent av Hollands yta ligger under havsytans nivå, och det möjliggörs bara av landets många diken, kanaler, pumpar och slussar. Holländarnas kamp mot havet är inte över, för landet sjunker fortfarande en smula. Det beror bland annat på att stora delar av Skandinavien fortfarande höjer sig en aning, efter att ha befriats från isens oerhörda tryck efter istiden. Skandinavien och Holland befinner sig på samma kontinentalplatta, och när Skandinavien vippar uppåt, vippar Holland en aning nedåt.