Hur har Grand Canyon bildats?

Droppen urholkar stenen ... Grand Canyon har grävts ut av Coloradofloden.

Grand Canyon

Grand Canyon i norra Arizona i USA är ett av världens mest berömda geologiska fenomen. Klyftan är mer än 350 kilometer lång, 6–29 kilometer bred och har ett djup på 1,8 kilometer. De enorma dimensionerna gör det svårt att föreställa sig att den lilla floden som vindlar fram på bottnen är upphov till klyftan, men det är faktiskt så, eftersom Grand Canyon har gröpts ur av Coloradofloden.

De flesta forskare anser att klyftan bildats under loppet av fem till sex miljoner år, men nya resultat tyder på att Coloradofloden redan för 17 miljoner år sedan valde det lopp som sedan bildat Crand Canyon. År efter år har vattnet ätit sig ner i jorden, så att Grand Canyon i dag står som ett monument över två miljarder års historia i form av geologiska lager. Lagren består speciellt av sediment, som eroderas lättare än berggrunden. Dessa sediment är upphovet till klyftans dimensioner, och dess trappform kan härledas tillbaka till skillnader i lagrens erosion.