Hur bildas en ökenros?

På en semester i Egypten köpte jag en ökenros i en basar. Hur uppkommer dessa mineralstrukturer?

Ökenros på väg att slå ut
© Shutterstock

Ökenrosor bildas på samma sätt som kalkavlagringarna i en tvättmaskin – genom så kallad kemisk utfällning. I ett geologiskt perspektiv bildas de blomliknande klumparna av gips eller kalcit med det samma – det tar bara några årtionden.

Inte desto mindre har man i Saudi-Arabien grävt fram ökenrosor på nästan en meter ur sanden. I låglänta ökenområden nära kusten sipprar salthaltigt havsvatten genom den sandiga marken och in i avlagringar.

Här koncentreras vattnets innehåll av olika ämnen efter hand som vattnet förångas. När koncentrationen blir tillräckligt stor, börjar dessa ämnen att fällas ut mellan de små sandkornen.

Vattenståndet stiger och sjunker med årstiderna och nästa gång vattenytan når ner till den långsamt framväxande ökenrosen, fälls det ut lite mer material på dess yta.

Ofta växer avlagringarna runt sandkorn som även de blir en del av ökenrosen. Att resultatet får en form som påminner om en ros är emellertid en ren tillfällighet.