Shutterstock

Gigantiskt ekosystem gömmer sig i berggrunden

Forskare har efter tio års kartläggning hittat ett dolt ekosystem mer än 2,5 kilometer ned i berggrunden. Upptäckten flyttar gränserna för var liv kan trivas.

1200 forskare från 52 länder har lagt tio år på att kartlägga ett gigantiskt ekosystem dolt djupt under jordytan. I en miljö utan solljus med extremt hög temperatur och högt tryck trivs miljardtals arter av mikroorganismer.

De små organismer som lever över 2,5 kilometer ned i underjorden har överlevt i miljontals år, isolerade från jordytan.

Den nya forskningen har avslöjat att de kan klara sig med betydligt mindre energi än vad forskarna trodde var möjligt.

Denna rundmask är bland de flercelliga organismer som forskarna hittade under jordytan. Rundmasken lever på 1,4 kilometers djup.

© Image courtesy of Gaetan Borgonie/Extreme Life Isyensya, Belgium

Några av dem är så kallade arkebakterier, som tillhör livets mest primitiva och äldsta livsformer.

Organismer lever i 120 graders värme

Arkebakterier förekommer i helt syrefria miljöer, och många av dem tillhör gruppen så kallade extremofiler vilket betyder att de kan leva i miljöer som exempelvis är extremt salthaltiga, sura eller mycket varma.

Forskarna fann alltså organismer som levde i djupa markskikt med temperaturer på över 120 grader.

70 procent av jordens bakterier och arkebakterier lever nere i underjorden, visar nya undersökningar. Liv har hittats i djupare jordlager än vad forskarna tidigare räknat med.

Det är nya rekord, men forskarna är övertygade om att rekorden kommer att slås av andra ännu okända organismer i ännu djupare lager.

Liv finns till och med i det djupaste hålet

Hittills omfattar forskarnas data prover tagna från borrhål som går 5000 meter ned i underjorden. När de samlade in materialet, räknade de med att hitta en nedre gräns för hur djupt ned i jordskorpan liv kunde trivas, men så blev inte fallet.

Livet tycks ha erövrat djup som vi ännu inte kan borra oss ned till. Enligt forskarna innebär den nya kunskapen om det underjordiska livet även nya gränser för livsvillkoren på andra himlakroppar. Kanske kan liv trivas där vi har ansett det vara omöjligt.