Shutterstock

Varför är jorden röd i tropiska trakter?

Jag har ofta undrat över att jorden är röd i tropikerna. Varför är det så?

Jord är slutresultatet av nedbrytningen av det som en gång var fast berg. Bara det finns tillräckligt med tid till förfogande, kommer kemiska, fysikaliska och biologiska processer gradvis att utveckla ett lager av jord ovanpå den fasta berggrunden.

Klimatet är avgörande för jordbildningen, då det sätter ramen för samspelet mellan de kemiska och biologiska processer som bryter ned stenmaterialet. Färgen på jordenbestäms av de mineral som den innehåller.

Järnoxider färgar jorden röd

Röd jord beror på ett högt innehåll av järnoxider, som är roströda. Röd jord finner man i varma, fuktiga områden, där de har utvecklats från bergarter som är rika på järn.

Tropikernas djupröda jord kallas laterit och har utvecklats under miljoner år. I de tropiska lateritjordarna har i stort sett alla silikatmineral, som utgör huvuddelen av de flesta bergarter, omvandlats så att bara järnoxider och aluminium finns kvar.

Näringsfattiga jordar

Under tidernas gång har så mycket vatten passerat genom jorden att alla lösliga mineral lakats ur. Därför är dessa jordar näringsfattiga.

Jordar i tempererade områden innehåller ofta ett tjockt lager rikt på organiskt material, och utvecklingen av jorden är i balans med urlakningen av näringsämnen. Det gör att jorden kan odlas i många år, medan tropikjord bara kan odlas intensivt i ett fåtal år.