Bakterier ska gräva efter guld

Bakterien C. metallidurans samlar guld i små klumpar och pumpar ut dem på sin yta. Denna förmåga kan eventuellt utnyttjas för gruvdrift.

© Wikimedia Commons

I dag använder guld­grävare kvicksilver för att binda guld och extrahera det från platser som är svårframkomliga. Men metallen är giftig och därför är forskare på jakt ­efter en ny metod att utvinna det svårtillgängliga guldet, och nu har de kanske hittat en lösning.

Bakterien C. metallidurans har hittat sitt eget sätt att hantera tungmetaller på, och det gör att den kan leva på platser som andra organismer håller sig borta ifrån.

Bakterie har inga konkurrenter

Utan konkurrens från andra ­mikroorganismer ­trivs den i jordar som är rika på tungmetaller. I motsats till andra bakterier har C. metallidurans förmågan att göra sig av med metallerna så att dessa inte anhopas i organismen.

© American Society for Microbiology

En internationell forskargrupp från Tyskland och Australien har nu kommit på hur den bär sig åt. Det sker i ett komplicerat samspel mellan bakteriens speciella enzymer och ­metallerna koppar och guld.

Enzym pumpar ut guld

Liksom andra organismer behöver bakterien koppar för att överleva, men i stora mängder är metallen giftig. När en viss mängd koppar trängt in i bakterien kommer den därför att pumpa ut den igen med hjälp av ett enzym.

Bakterierna reagerar dock annorlunda om det även finns guldatomer närvarande. Guld- och kopparkombinationen är giftigare än metallerna var för sig, så ett annat enzym tar över. Detta enzym förändrar den form metallerna uppträder i så att de blir mindre giftiga och hindras från att tränga djupt in i bakterien.

I stället pumpas kopparn ut och drar guldet med sig. Processen samlar guldet i små, utvinnbara klumpar på bakteriens yta.