Oliver Warr
grundvatten miljarder

1,2 miljarder år gammalt grundvatten kan vara energikälla

Nyligen upptäckt grundvatten kan kanske avslöja något om chansen till liv på andra planeter. Dessutom kan det vara en energikälla.

År 2016 hittade en forskargrupp det hittills äldsta vattnet på jorden i Kanada med en imponerande ålder på två miljarder år.

Nu har en annan forskargrupp hittat 1,2 miljarder år gammalt grundvatten i Sydafrika. Även om det inte slår det tidigare rekordet, så har denna upptäckt ändå fått forskarna att spärra upp ögonen.

Pandoras kemiask

Grundvattnet har upptäckts nästan tre kilometer ned i den sydafrikanska guld- och uranproducerande gruvan Moab Khotsong, som ligger drygt 160 kilometer sydväst om Johannesburg.

Det är grundvattnets kemiska interaktioner med omgivande bergmaterial , som har fångat forskarnas uppmärksamhet. Dessa interaktioner kan ge ny insikt i energiproduktion och -lagring i jordskorpan.

"För första gången har vi fått insikt i hur energi lagras djupt nere i jordens berggrund, som kan frisättas med tiden och distribueras bredare genom dess skorpa", berättar en av forskarna bakom upptäckten, Oliver Warr.

grundvatten miljarder

Forskaren Oliver Warr samlar in prover av miljarder år gammalt grundvatten tre kilometer under jordens yta. Detta vatten innehåller stora mängder väte och helium, som kan användas i modern teknik.

© Oliver Warr

"Du kan se det som en Pandoras ask av helium- och väteproducerande energi."

Uranet har under flera miljarder år fått sönderfalla i jordens underjordiska djup.

Därmed har den högsta koncentrationen någonsin skapats av så kallade radiogena produkter i flytande form. Det innebär att grundvattnet innehåller ämnen som har uppkommit till följd av radioaktivitet.

"I de djupa omgivningarna finns det vatten i sprickor i berget, och när de interagerar under lång tid resulterar det i uran, som sedan sönderfaller under miljontals eller till och med miljardtals år och skapar ädelgaser", skriver Warr i ett blogginlägg.

När dessa ädelgaser ansamlas i vattnet kan forskarna mäta olika koncentrationer av ämnen och på så sätt avgöra hur länge ämnena har funnits i bergen.

I det här fallet hittade forskarna helium och väte. De kan fungera som möjliga energikällor i framtiden. Dessutom hittade forskarna radiogent neon, argon och en hittills okänd kryptonisotop.

grundvatten miljarder prover

Forskaren Oliver Warr samlar in prover av flera miljarder år gammalt vatten i Moab Khotsong-gruvan i Sydafrika.

© Oliver Warr

Nya energikällor

Det intressanta med väte är att det fungerar som energikälla för mikroorganismer i berggrunden, där solljus inte kan skapa fotosyntes. Samtidigt kan väte i dag användas i modern teknik, som exempelvis vätebilar.

Dessutom är forskarna mycket intresserade av vattnets lagrade helium, eftersom de globala heliumreserverna är på väg att ta slut. Naturliga berggrundslager kan fungera som en övergång till hållbara resurser.

Generellt sätt kan upptäckten av ämnena i det flera miljarder år gamla grundvattnet visa forskarna hur liv kan överleva på andra planeter utan möjlighet till fotosyntes.

"Så länge det finns vatten och sten kommer det att finnas helium och väte – och det finns ingenting som säger att detta bara kan ske på vår planet", skriver Warr vidare.

"Om det finns vatten i berggrunden på Mars eller vilken annan stenplanet som helst, kan helium och väte och uppstå där, vilket leder till ännu en energikälla."

Det kan visa hur radiogendriven energi kan skapas på andra planeter och månar i vårt solsystem, som kan användas under framtida rymdexpeditioner till planeten Mars och månarna Titan, Enceladus och Europa.