Tre tekniker ska få bukt med mikroplasten

Naturen drunknar i mikroplast – och till slut hamnar avfallet i våra egna organ. Nu ska magnetiska fjädrar, bakterier och nya typer av plast hjälpa oss att lösa problemet.

Plast i håv
© Shutterstock

Mikroplast finns överallt omkring dig – och inne i dig. Mikroskopiska plastpartiklar finns i din mat, dina kläder, din bil och mycket annat, och du både äter och andas in dem varenda dag.

Forskarna har ännu ingen överblick över vad detta innebär för din hälsa, men de vet att plasten hamnar djupt inne i dina organ.

Mikroplast har allvarliga konsekvenser för vår planets växt- och djurliv. Totalt hamnar åtta–tio miljoner ton plast varje år i världens hav, en siffra som troligen kommer att stiga under överskådlig tid.

Lyckligtvis arbetar forskarna med ett antal smarta tekniker som kan hjälpa oss att lösa detta omfattande problem.

Bakterier fångar plast i slemmigt nät

Bakterien Pseudomonas aeruginosa

Bakterien Pseudomonas aeruginosa skapar slemmiga nät, så kallad biofilm, som kan fånga mikroplast.

© Shutterstock

Forskare vid Hong Kong Polytechnic University har utvecklat genmodifierade bakterier som kan fånga in mikroplast. Bakterierna av arten Pseudomonas aeruginosa hjälps åt att skapa en slemmig hinna runt plastpartiklarna, så att de bildar klumpar och sjunker till botten . Plasten kan därefter samlas in och återanvändas.

Än så länge har tekniken bara testats under kontrollerade former i laboratoriemiljö, men forskarna bakom uppfinningen hoppas att den bland annat ska kunna användas för att få bort mikroplast ur spillvatten.

Fördelar: Tekniken kan i teorin fånga mikroplast i naturen genom att använda bakterier som redan finns där. Därmed påverkar metoden miljön minimalt.

Nackdelar: Bakterien som forskarna har använt till sin uppfinning är smittsam för människor. Därför behöver de utveckla en ny variant innan den släpps ut i naturen.

Nanofjädrar klipper sönder mikroplast

Nanofjädrar klipper sönder mikroplast

Forskare har skapat mikroskopiska fjädrar (överst till höger) som bryter ner mikroplast.

© Shutterstock/Kang et al.

Den heliga graal i bekämpningen av mikroplast är en metod för att lösa upp partiklarna i naturen. Forskare vid bland annat University of Adelaide i Australien har utvecklat en teknik som kanske kan göra just det.

Metoden bryter ner plasten med hjälp av så kallade reaktiva syreföreningar, och restprodukterna är vattenlösliga. Reaktiva syreföreningar är kortlivade, men forskarna har skapat mikroskopiska fjädrar av kol, som ständigt underhåller kemikalierna. Fjädrarna är dessutom magnetiska, så att de kan samlas in och återanvändas.

Fjädrar förvandlar plast till vatten

Från plast till vatten och koldioxid – mikroskopiska, magnetiska fjädrar kan bli nyckeln till att omvandla mikroplast till mer oskadliga ämnen.

Fjädrar fångar in giftig metall
© Claus Lunau

1. Fjädrar fångar in giftig metall

Forskarna skapar små fjädrar av nanorör av kol och metallen mangan. Kolrören gör manganet stabilt och skyddar miljön mot den giftiga metallen. Nanofjädrarna är ungefär lika långa som ett halvt hårstrås tjocklek.

© Claus Lunau

2. Reaktiva syreföreningar bryter ner mikroplast

Manganet i fjädrarna skapar så kallade reaktiva syreföreningar, som bryter ner plastpartiklar (röda) genom oxidering. Tekniken har testats på ansiktsrengöring, som liksom många andra kosmetiska produkter innehåller små plastpärlor.

Magnet samlar in fjädrarna igen
© Claus Lunau

3. Magnet samlar in fjädrarna igen

Enligt forskarna bryts plasten med tiden ner till koldioxid och vatten. Fjädrarna, som är magnetiska på grund av manganet, samlas därefter in med en magnet, så att de kan återanvändas. Därmed förorenar manganet inte miljön.

Fördelar: Om tekniken fungerar kan den bidra till att oskadliggöra mikroplast i naturen, och enligt forskarna kan den kanske till och med bryta ner plasten till näringsämnen.

Nackdelar: Kemikalierna bryter ner alla typer av plast, inte bara mikroplast, vilket kan bli ett problem. Dessutom innehåller fjädrarna mangan, vilket i sig kan bli ett avfallsproblem.

Alternativa material ersätter plasten

Alternativa material ersätter plasten

Forskare har redan utvecklat biologiskt nedbrytbara alternativ till plast, bland annat det här materialet, som är gjort av majsstärkelse.

© Shutterstock

Den viktigaste lösningen på problemet med mikroplast är att använda mindre mängder plast. Det kan bland annat ske genom återanvändning. I dag kan plast inte återanvändas effektivt. Endast cirka 30 procent av all plast i Europa återanvänds. Forskarna arbetar emellertid med tekniker som kemiskt löser upp gammal plast och skapar ny plast av resterna.

En annan strategi är att ersätta plasten med biologiskt nedbrytbara alternativ. Forskarna har till exempel skapat plastliknande material av majsstärkelse. Du kan också själv hjälpa till genom att köpa kläder av naturliga textilier i stället för av polyester.

Fördelar: Redan i dag finns det flera tekniker för att återanvända plast på ett mer effektivt vis. Vi har även ett flertal naturliga, biologiskt nedbrytbara alternativ till plast, bland annat inom textilindustrin.

Nackdelar: Plast ingår i praktiskt taget alla produkter och är därför ett svårt material att ersätta utan ekonomiska incitament. Ersättningsmaterialen kan dessutom själva orsaka föroreningar.