Shutterstock
Yellowstone Top

Supervulkanen under Yellowstone ser ut att följa ett visst mönster

Det senaste utbrottet för 631 000 år sedan tycks ha varit långt mer komplicerat än vi hittills har trott.

Den berömda supervulkanen under världens första nationalpark, Yellowstone i USA, har alltid kringgärdats av lika delar rädsla och fascination: För exakt vad skulle hända om den slumrande jätten får ett utbrott?

För att hitta svaret gräver forskarna bland annat djupt i vulkanens förflutna.

De senaste 2,1 miljonerna år har det enorma vulkansystemet under parken fått utbrott tre gånger – och nu har geologer från Yellowstone Volcano Observatory tydligen blivit klokare på krafterna bakom det senaste utbrottet för omkring 631 000 år sedan.

Utbrottet ser nämligen ut att ha varit "långt mer komplicerat än tidigare antaget". Det skriver United States Geologival Survey, som verkar under den amerikanska regeringen, i sin årliga rapport som kom ut i maj 2023.

Forskarna bakom rapporten ägnade året 2022 åt att samla in prover och kartlägga utvalda stenformationer omkring den gigantiska, nedsjunkna vulkankratern.

Där fann de tecken på att utbrottet troligen var flera utbrott, som sprutade ut materia från jordens glödande inre i snabb följd – snarare än ett stort.

"Det har alltid varit känt att det var minst två geologiska avlagringar och man trodde att det var liten eller ingen tidsskillnad mellan dem", förklarar Michael Poland från Yellowstone Volcano Observatory till vetenskapsmediet LiveScience.

"Nu tror vi att det är flera avlagringar. Vi är bara inte säkra på vilken tidsskillnad det kan ha rört sig om, om det alls har varit någon", förklarar han.

Yellowstones supervulkan har haft tre stora utbrott

Risken är minimal

År 2020 upptäckte forskarna vid United States Geological Survey att supervulkanens första utbrott, för 2,1 miljoner år sedan, också skedde i flera etapper.

Själva utbrottet stötte den gången ut lika mycket vulkanisk materia som det senaste och analyser av stenar i området visar att det då handlade om tre separata utbrott – troligen med veckors eller månaders mellanrum mellan det första och det andra och ett årtionde mellan det andra och det tredje.

Supervulkaner karakteriseras bland annat av att de kan slunga ut minst 1 000 kubikkilometer materia under ett enda utbrott. Lyckligtvis uppskattar forskarna att risken för ett utbrott under det 21:a århundradet är minimal.

Däremot tror de amerikanska forskarna att de nu har en bättre förståelse av vad som kan hända om eller när jätten väcks till liv – eftersom det senaste utbrottet just ser ut att följa samma mönster som det första.

"De här stora kraterbildande utbrotten är kanske inte enskilda händelser vid Yellowstone, utan har i stället flera faser", förklarar Michael Poland för LiveScience.

Nästa steg för forskarna är nu att utföra mer detaljerade studier av de vulkaniska proverna och kanske till och med bli klokare på exakt vad som utlöste utbrottet för omkring 631 000 år sedan.