Varför blir sandstränder så varma?

En vacker dag kan sanden på stranden bli så varm att jag inte kan gå på den. Hur kommer det sig?

sandstrand varm sand
© Shutterstock

Sandstränder blir väldigt varma för att en stor andel av energin från solens strålar samlas i sandens översta centimeter.

Det sker av flera anledningar. För det första är sand vanligen relativt torr jämfört med exempelvis jord. Mellanrummen mellan sandkornen är förhållandevis stora, vilket gör att vatten inte stannar kvar vid sandens yta, som det gör i tätt packad jord.

När fuktig jord träffas av solens strålar tas en del av energin i strålarna upp av vattnet, som värms och förångas. Energin som värmer upp vattnet värmer därmed inte jorden, som därför förblir sval.

När solens strålar träffar snustorr sand går emellertid en betydligt större andel av energin i strålarna direkt till att värma upp sandkornen.

Sandkorn värms upp relativt snabbt, eftersom de har en låg så kallad specifik värmekapacitet, vilket anger hur mycket energi ett kilo av ett material kan ta upp innan temperaturen ökar med en grad.

Sands specifika värmekapacitet ligger omkring 800, medan vattens är över 4 000. Det innebär att sand värms upp betydligt snabbare, men omvänt också svalnar snabbare.

Samtidigt leder sand inte värme särskilt effektivt, så trots att det övre sandlagret är väldigt varmt förs bara lite grand av värmen djupare ner i marken.

Därför kan ytan bli stekhet, medan sanden längre ner förblir sval.