Shutterstock

Sticker med en brännande smärta: En av de värsta invasiva arterna finns nu i Europa

De svärmande insekterna är aggressiva och svåra att få bukt med. Nu har de etablerat sig i Europa där deras närvaro kan hota andra djurarter.

De rubbar planetens ekosystem, skadar den biologiska mångfalden och deras stick mycket smärtsamma.

I en del fall har människor tvingats lämna sina hem på grund av deras skadegörelser.

Eldmyran är en av de mest invasiva arterna av alla, med rötter i Sydamerika som har spridit sig hela vägen till USA, över Australien och vidare till Kina på mindre än ett århundrade.

Normalt bildar myror kolonier med ett bo och en drottning, men eldmyror nöjer sig inte med det.

De bildar så kallade superkolonier som kan ha flera drottningar. På så sätt kan de snabbt sprida sig över stora områden och utplåna alla andra myrarter.

Nu har de svärmande insekterna bosatt sig i Europa – på Sicilien för att vara exakt.

Hotar Europas städer

Forskare vid Institute of Evolutionary Biology i Barcelona har redan beräknat sannolikheten för att eldmyran kan sprida sig från Sicilien till resten av Europa på ett par årtionden.

De uppskattar att eldmyran kan trivas på sju procent av den europeiska kontinenten, medan de ökade temperaturer som kommer med klimatförändringarna ser ut att öka eldmyrans överlevnadschanser till 25 procent av Europas territorium år 2050 och närmare 30 procent 2070.

Den mest alarmerande aspekten är att eldmyran redan i dag kan hitta optimala förhållanden för att trivas i upp till 50 procent av Europas största städer. Djuret tenderar att dra sig till stadsområden på grund av de varmare och fuktigare förhållandena jämfört med landsbygdsområden.

Eldmyrornas invasiva natur leder till flera omfattande problem och utmaningar, både för ekosystem och människor. Det kan dessutom vara dyrt och tidskrävande att hantera och kontrollera insekterna.

© Shutterstock

"Detta är särskilt oroande eftersom många av städerna, inklusive London, Amsterdam och Rom, har stora hamnar, vilket gör att myrorna snabbt kan sprida sig till flera länder och kontinenter", säger Roger Vila vid Institute of Evolutionary Biology, som är medförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Sätter ekosystem i brand

Eldmyror är aggressiva rovdjur som rubbar lokala ekosystem genom att jaga inhemska insekter, smådjur och till och med fågelägg som ligger på marken. Deras närvaro kan leda till att inhemska arter minskar och att lokala näringskedjor hamnar i obalans.

Därför är eldmyrans ankomst till europeisk mark dåliga nyheter, enligt de något förvånade forskarna bakom studien, som hittade 88 kolonier av de röda eldmyrorna på Sicilien.

"S. invicta (det latinska namnet för eldmyran) är en av de värsta invasiva arterna. Den kan sprida sig oroväckande snabbt. Att hitta denna art i Italien var en stor överraskning", säger huvudförfattaren Mattia Menchetti vid Institute of Evolutionary Biology.

Eldmyror är ökända för att både bita och sticka. Precis som getingar har de en gadd vars gift orsakar en brännande smärta som kan orsaka allergiska reaktioner hos en del människor.