Shutterstock
Späckhuggare

Späckhuggare attackerade båt med tidigare osedd taktik

Det ovanliga beteendet hos en grupp späckhuggare utanför Spaniens sydkust ser ut att ha tagit en ny vändning.

I början av maj månad beskrev flera medier hur en grupp med tre späckhuggare angrep och till slut sänkte en båt i Gibraltar sund utanför den spanska kusten mitt i natten.

Besättningen ombord berättade efteråt hur två mindre späckhuggare skakade rodret bakifrån, medan en större späckhuggare rammade sidan av fartyget med full kraft.

Och denna episod är bara en av många.

Sedan maj månad år 2020 har det enligt Atlantic Orca Working Group registrerats upp emot 505 fall av ovanlig kontakt mellan späckhuggare och båtarna i området. I ett av fem fall ledde kontakten till att fartygen förhindrades att segla vidare och tre av båtarna till och med sjönk.

Nu berättar bland andra vetenskapsmediet LiveScience om en ny episod, i vilken en grupp späckhuggare har uppträtt på ett sätt som helt har avvikit helt från deras vanliga mönster.

I de allra flesta fall förlorar de så kallade mördarvalarna intresset för båtarna och simmar därifrån efter att ha förstört rodret. Men under ett angrepp som ägde rum nyligen förstörde en grupp späckhuggare rodret på ännu en segelbåt, men sedan fortsatte valarna att jaga båten tills den kom i hamn med hjälp av en bogserbåt.

Den ovanliga episoden är bara en av 18 späckhuggarattacker på båtar utanför Spaniens sydkust i maj månad i år, men det första fallet i vilket tandvalarna fortsatte sin jakt efter att båten hade förstörts.

Försökte jaga bort dem

I en vittnesberättelse på sin blogg och i en intervju med Daily Mail beskriver den engelska segelbåten April Boyes, som var ombord på båten, hur hon och resten av besättningen upptäckte späckhuggarna omkring klockan 21.30 på kvällen den 24 maj.

Därefter stängde de av motorn och började kasta rep och sant överbord i ett försök att avleda havsdjurens uppmärksamhet.

Späckhuggare öppnat gapet.

Späckhuggarens ikoniska svartvita färger fungerar som kamouflage och gör det svårt för bytesdjur att registrera fienden innan det är för sent.

© Shutterstock

Fakta om späckhuggaren

Ändå gick det, enligt henne, inte lång tid innan späckhuggargruppen började attackera båtens roder.

"Efter att späckhuggarna hade fortsatt att attackera rodret i en timme var det helt förstört. Sedan började det komma in vatten i båten", skriver hon bland annat.

Därför skickade besättningen ut ett nödanrop, vilket ledde till att de bogserades in i hamnen i Barbate in Cádiz och späckhuggarna fortsatte att följa efter båten.

Flera teorier

I en studie publicerad i tidskriften Marine Mammal Science 2022 försökte forskare kategorisera några av de ovanliga kontakterna mellan späckhuggare och fartyg.

En av upptäckterna var att majoriteten av attackerna gjordes mot segelbåtar och katamaraner, och att den genomsnittliga längden på fartygen var tolv meter. Det kan jämföras med att en fullvuxen späckhuggare blir upp till 9,5 meter lång.

Så här jagar späckhuggaren

Späckhuggaren jagar i flock och använder sig av olika jakttekniker. Och jakten sker inte bara i vatten. Det har hänt att späckhuggaren avsiktligt låter sig strandas för att få tag på en vilande säl.

Späckhuggare jagar fiskstim.
© Tony Wu/Nature Picture Library

Förvandlar fiskstim till smörgåsbord

Genom att blås bubblor och plaska med stjärtfenorna i riktning mot fiskstim tvingar späckhuggarna fiskarna att samlas i en klunga. När fiskarna är inträngda i ett hörn plockar späckhuggarna ut fiskarna ur klungan.

Späckhuggare jagar säl på isflak.
© John Durban/NOAA

Krossar sälars räddningsplanka

När späckhuggaren får syn på en säl på ett isflak går den till attack mot bytesdjurets räddningsplanka. Rovdjuret krossar isflaket med hjälp av sin nos, så att sälen till slut hamnar i vattnet.

Späckhuggare jagar sjölejon på stranden.
© Shutterstock

Kastar sig upp på land

Inte ens på land kan sälar och sjölejon känna sig trygga. Mördarvalen är känd för att avsiktligt låta sig strandas för att hugga in på sjölejon och sälar som vilar längs kusten.

Forskare vet ännu inte med säkerhet varför det ovanliga beteendet har börjat spridas bland tandvalarna.

Men en teori är att det har uppstått en ny "fluga" bland späckhuggarna – som har spridits bland undergrupper i delfinfamiljen.

En annan teori är att attackerna kan vara resultatet av en traumatisk upplevelse mellan en späckhuggare och en båt, och att resten av gruppen nu tar efter en artfrände i området.

Inga människor har kommit till skada under dessa ovanliga möten.