Späckhuggarduo dödade minst 19 hajar på en enda dag

Vid Gaansbaikusten i Sydafrika sköljde en stor grupp döda hajar plötsligt upp med exakt samma skador på kroppen.

Gästerna på en strand vid en liten fiskehamn cirka 160 kilometer sydost om Cape Town mötte nyligen en dyster syn.

Minst 19 döda hajar av arten trubbnosig sjugälshaj hade sköljts upp på land med tydliga bitmärken på sina bröstfenor och märkliga skador på andra platser på kroppen. Det står att läsa på vetenskapsmediet Live Science.

Havskyrkogården drog till sig uppmärksamhet från både medier och forskare i området, som också hade ett förslag på vem som låg bakom blodbadet. En av dem var Alison Kock, som är havsbiolog vid South African National Parks.

I ett tweet-meddelande visar hon bilder av en av de döda hajarna och pekar ut även de förmodade gärningsmännen: en beryktad späckhuggarduo i området, som har döpts till Port och Starboard.

Samma två späckhuggare omnämns också i ett uppslag från Marine Dynamics, som bland annat skriver att duon observerades av en grupp forskare ombord på en av organisationens båtar under en period före fyndet av de döda hajarna.

Där kunde de tydligen se hur späckhuggarna upprepade gånger dök upp och ned i samma område i två timmar innan de försvann igen.

Angriper med kirurgisk precision

Alison Towner är hajbiolog vid the Dyer Island Conservation Trust och har i många år lett studierna av späckhuggarangrepp på områdets hajar. Hon var också med om att undersöka de strandade havskadavren och hon kände igen skadorna.

"De döda hajarna har sprättats upp vid bäckenbenet, de har rivmärken efter späckhuggartänder på sina bröstfenor och deras lever har försvunnit", förklarar hon bland annat för nyhetsbyrån AFP.

I mars 2019 lyckades forskare för första gången filma hur det ser ut när upp emot 50 späckhuggare samarbetar om att lägga ned världens största djur, blåvalen. Här kan du se videon:

Det är nämligen långt ifrån första gången de båda mördarvalarna härjar i området. År 2017 dödade paret exempelvis inte mindre än åtta olika vithajar, och sju av de stora hajarna hade också fått levern avlägsnad med samma kirurgiska precision, som i det senaste fallet.

År 2022 publicerade forskare en studie som avslöjade att de båda patrullerande späckhuggarna i området fick de stora hajarna att emigrera från området under längre perioder.

Så jagar späckhuggaren

Späckhuggare jagar i flock och använder sig av olika jakttekniker. Och jakten sker inte enbart i vatten. I vissa fall låter sig späckhuggaren avsiktligt strandas för att få tag på en vilande säl.

Späckhuggare jagar fiskstim.
© Tony Wu/Nature Picture Library

Förvandlar fiskstim till buffébord

Genom att blåsa ut luftbubblor och slå med stjärtfenan i riktning mot fiskstim tvingar späckhuggarna fiskar att samla sig i en sfär. När de inte kan komma någonvart plockar späckhuggarna ut fiskar ur stimmet och äter upp dem.

Späckhuggare jagar säl på isflak.
© John Durban/NOAA

Krossar sälarnas räddningsplanka

När späckhuggaren får syn på en säl på ett isflak går den till attack mot bytesdjurets räddningsplanka. Rovdjuret krossar isflaket med nosen, så att sälen slutligen faller i vattnet.

Späckhuggare jagar sjölejon på stranden.
© Shutterstock

Kastar sig in på land

Inte ens på land kan sälar och sjölejon känna sig säkra för späckhuggaren. Den är känd för att låta sig strandas på land för att kunna sätta tänderna i sjölejon och sälar som vilar vid kusten.

Även om det låter underligt, så är det absolut ingen slump att de stora delfinerna bara satsar på hajarnas lever och lämnar resten att förruttna, förklarar forskarna.

För det första är hajarnas lever jättestor och utgör mer än fem procent av kroppens totala vikt. För det andra är organet späckat med vitaminer och näringsrik olja.

Dessutom är levern mycket enkel att få tag på för de hungriga tandvalarna.

Till skillnad från andra fiskar har hajar och andra broskfiskar som exempelvis rockor ingen simblåsa fylld med luft för att reglera sin framdrift i vattnet. I stället har de sin enorma lever som är fylld med olja.

Olja har en densitet som är lättare än vatten, det är därför den flyter upp till ytan när en haj dödas, i stället för att sjunka till bottnen som övriga organ.

Det gör den till en lättare måltid för späckhuggarna.