Solstormar skapar färgstarka ljusshower i jordens atmosfär

Partiklar från rymden träffar jordens magnetfält och får atmosfären att lysa upp i regnbågens färger. Fenomenet kallar norrsken och du kan uppleva det i större delen av norra Europa.

Norrsken

Ögat är mest känsligt för de gröna färgerna på natthimlen och norrskenet är därför ofta svagt grönaktigt.

© JESPER GRØNNE, HVADIHIMLEN.DK

Jordens magnetfält räddar våra liv varje dag.

Det fungerar som en gigantisk sköld som böjer av skadlig strålning från solen och universum innan strålningen träffar oss.

Strålningens kollision med magnetfältet kan i vissa fall bli synlig från jorden – på norra halvklotet kallas det för norrsken.

Solstormar skapar ström i atmosfären

Fenomenet uppstår efter solstormar som skickar iväg en våg av partiklar mot jorden.

Partiklarna träffar magnetfältets fältlinjer, vilket orsakar en ström av laddade partiklar längst upp i jordens atmosfär.

Strömmen skapar stora spänningsskillnader på flera hundratusen volt mellan atmosfärens natt- och dagsida.

Magnetfältet kortsluter

Om strömmen av partiklar bryts på grund av lokala förhållanden kan det ge en kortslutning av magnetfältet som får de laddade partiklarna att röra sig mot jordens poler via fältlinjerna.

De laddade partiklarna kolliderar med syre- och kväveatomer cirka 90–400 kilometer över jorden. Energin från kollisionen avges som färgat ljus.

Norrsken

Norrsken uppstår hela året, men bara under vinterhalvåret är himlen tillräckligt mörk för att du kan se det med blotta ögat.

© Shutterstock