Snurrar vatten åt andra hållet på södra halvklotet?

När vattnet rinner ur till exempel en vask, uppstår som bekant en virvel. Är det sant att den snurrar åt olika håll norr och söder om ekvatorn?

Havstrøm ækvator
© Shutterstock

Det stämmer att de stora havsströmmarna och luften i lågtryck roterar åt olika håll, beroende på om de befinner sig norr eller söder om ekvatorn.

Norr om ekvatorn rör sig till exempel vinden motsols runt ett lågtryck, medan den söder om ekvatorn rör sig medsols. Skillnaden beror på den så kallade corioliskraften, som är ett resultat av jordens rotation. Kraften ändrar riktning allt efter om man befinner sig på jordens norra eller södra halvklot.

Corioliskraften är mycket svag och påverkar därför endast stora system, som rör sig relativt långsamt. Det gäller som nämnts havsströmmar och lågtryck. Ett badkar är i sammanhanget ett mikroskopiskt system. Den virvel som uppstår, när vattnet rinner ut, kan röra sig antingen med- eller motsols. Corioliskraften har ingen betydelse för rotationen, och det håll vattnet väljer att rotera beror därför på andra faktorer, såsom avloppets utformning och huruvida vattnet i förväg är i rörelse eller inte. Just vid ekvatorn finns ingen corioliskraft.

Det är därför bluff, när man på TV ser en person gå några meter över ekvatorn med ett kar, där han först får vattnet att rotera åt det ena hållet och sedan åt andra hållet på sin väg ut. Corioliskraften blir starkare ju längre bort från ekvatorn man kommer och är störst vid jordens poler.

Även på våra breddgrader är effekten emellertid svår att påvisa, så länge det rör sig om små system. För ett par år sedan lyckades dock ett par studenter visa corioliskraftens effekt på ett stort kar med vatten. Före försöket lät de dock vattnet stå ett par veckor. Först då hade det fullständigt fallit till ro.