Sista varningen från FN-panel: Framtidens klimat avgörs detta årtionde

Beslut som fattas fram till år 2030 blir avgörande för hur mycket den globala uppvärmningen kan begränsas, anser klimatpanelen.

Donaufloden i Tyskland svämmade över sina bredder 2021. En syn som tyskarna riskerar att uppleva allt oftare i takt med att klimatet blir varmare.

© Shutterstock

Rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som publicerades i måndags kallas en av de tyngsta någonsin, men det är ingen uppmuntrande läsning.

Redan nu ser vi allt fler och allt våldsammare värmeböljor och översvämningar till följd av den globala uppvärmningen. Vi gör inte tillräckligt mycket för att begränsa den. Och i takt med att klimatkrisen förvärras, eskalerar också de faror vi står inför.

Men det finns även en strimma av hopp i rapporten, som är en sammanfattande och avslutande, sjätte huvudrapport om klimatet sedan 1990.

Det finns möjligheter som är både tillgängliga och genoomförbara för att reducera spridningen av växthusgaser och att anpassa våra samhällen.

"Rapporten understryker nödvändigheten i att vidta mer ambitiösa åtgärder och visar att om vi gör det nu har vi fortfarande möjlighet att säkerställa en hållbar framtid för alla", säger Hoesung Lee från Sydkorera, som är ordförande för Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Men det måste ske omgående. Beslut som fattas under detta årtiondena blir i hög grad avgörande för om den globala uppvärmningen kan begränsas till 1,5 eller 2 grader, enligt rapporten.

Världens alla länder kom 2015 överens om att begränsa den globala uppvärmningen till en bra bit under två grader och inte mer än 1,5 grader, för att inte åstadkomma irreparabla skador på naturen.

Temperaturen har redan stigit med 1,1 grad sedan industrialiseringen och de bästa uppskattningarna tyder på att vi kommer att passera 1,5 grader inom kort.

Rapporten har granskats rad för rad och har noggrant preciserats under den sista veckan, under ett maratonmöte i Schweiz, eftersom varje formulering måste godkännas av samtliga knappt 200 länder.

Danmarks meteorologiska institut (DMI) har representerat Danmark. En av deltagarna var Adrian Lema, chef för Danmarks nationella centrum för klimatforskning på DMI.

"Vi har till slut en rapport som troligtvis är den viktigaste inom klimatområdet”, konstaterar han.

Det måste ske under detta årtionde

Rapporten bygger på åtta års arbete och därför kommer vi inte att få någon liknande rapport under detta årtionde, eftersom det är så omfattande.

"Vi vet att vi under detta årtionde måste bryta koldioxidkurvan för att slå in på rätt kurs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Därför är det ett viktigt dokument för alla beslutsfattare.”

Han inflikar även att rapporten kommer att ligga i samtliga politikers portföljer när de senare i år ska delta i klimattoppmötet i Förenade Arabemiraten – COP28.

Under det mötet kommer rapporten att säkerställa att det finns en gemensam, vetenskaplig grund att stå på:

"Dokumentet bygger broar. Och därför är det viktigt i politisk kontext".

Rapporten kommer samtidigt som ledare från hela världen ska träffas till ett klimatmöte under måndag och tisdag i Danmark, då processen ska klarläggas inför det kommande klimattoppmötet senare i år.