Sett på film: Hade megalodon kunnat leva än i dag?

Filmen "The Meg" handlar om gigantiska urtidshajar som har överlevt till i dag genom att gömma sig i djuphavet. Hade det varit möjligt i verkligheten?

© Landmark Media/ImageSelect

I Hollywoodfilmen "The Meg" från 2018 dyker urtidshajen megalodon plötsligt upp i Marianergraven i Stilla havet, där den först attackerar djuphavsforskare och sedan tar för sig av badgästerna på en kinesisk strand.

Och i filmens efterföljare – "Meg 2: The Trench" som har premiär 2023 – är monsterhajen i farten igen, 3,6 miljoner år efter att den enligt vetenskapen hade dött ut.

Megalodon är inte någon fantasivarelse, utan den största haj som någonsin har levt. Forskare har med utgångspunkt i dess tänder räknat ut att den var upp till 18 meter lång.

I filmerna är hajen upp till 25 meter, vilket alltså är en liten överdrift.

Men i övrigt efterlever filmhajen vetenskapens bild av megalodon: En förvuxen version av vithajen, med ett lite bredare och mer kompakt huvud.

Djuphavet är för kallt

Filmernas bärande idé – att megalodon har överlevt i djuphavet ända till i dag – är däremot helt omöjlig.

Megalodon levde på relativt lågt vatten med höga temperaturer. Den rådande teorin kring hajens utdöende är att klimatförändringar kylde ned haven, vilket inte passade dess levnadssätt.

Att jättehajen skulle ha tagit sin tillflykt till det ännu kallare djuphavet är därmed uteslutet. Den skulle inte kunna överleva på stora havsdjup där syrehalten är mycket lägre och där det inte finns tillräckligt med bytesdjur – beräkningar visar att megalodon behövde sätta i sig drygt ett ton föda dagligen för att bibehålla sin kroppstemperatur på 35–40 grader.

Filmhajen avviker från verkligheten

Jättehajen i "The Meg" liknar verklighetens megalodon, men den lämpar sig inte för livet i djuphavet.

Hajen är för snabb

Hajar lever på ned till omkring 4 000 meters djup och ju djupare de lever, desto långsammare är deras ämnesomsättning och därmed även deras rörelser. I filmen lever hajen på avsevärt större djup, men är blixtsnabb.

1

Kroppen är för stor

Filmhajen mäter 25 meter, men när ett litet bestånd av stora djur isoleras i ett litet område minskar de vanligtvis i storlek. Hade megalodon överlevt i djupet under miljontals år, hade den blivit mycket mindre.

2

Ögonen är inte rätt

I djuphavet är det nästan helt mörkt, vilket kan påverka evolutionen i två olika riktningar. Hajen borde antingen ha förlorat synen helt eller ha fått extremt stora ögon för att utnyttja det begränsade ljuset.

3
© Claus Lunau