Shutterstock

Sanningen om ekologiskt

Sedan millennieskiftetet har det ekologiska jordbruket exploderat. Forskare bedömer nu att ekologiska livsmedel i framtiden kommer att kunna mätta all världens munnar. För det krävs dock att vi minskar matsvinnet och ­börjar äta mindre kött – även för klimatets skull.

"Ekologiskt är bättre för klimatet" - NEJ

Ekologiskt jordbruk är lika dåligt för klimatet som det konventionella jordbruket. En av de största syndarna är kon, som forskarna nu ska försöka göra mer klimatvänlig.

Ekologiskt jordbruk släpper ut mindre växthusgas per hektar jordbruksmark än konventionellt jordbruk.

Det beror bland annat på att ekologiska odlare använder organisk gödning och har fler ängar som lagrar kol i marken. Ekologiska odlare producerar dock mindre livsmedel per hektar.

En beräkning av klimatavtrycket för ekologisk och konventionell mat visar dött lopp dem emellan

© shutterstock/ ken ikeda madsen

Alger sätter stopp för kons giftiga pruttar

Ko avger metan

En ko släpper ut omkring 500 liter metangas om dagen. Metan har cirka 23 gånger större inverkan på växthuseffekten än koldioxid.

Växthuseffekten ökar

Växthusgaserna fångar solens strålar och skickar tillbaka dem mot jorden, vilket får temperaturen att stiga.

Alger gör ko metanfri

Försök har visat att rödalgen Asparagopsis taxiformis kan minska kons produktion av metangas med 99 procent.

I Danmark har till exempel nötkött ett klimatavtryck på cirka 14 000 koldioxidenheter per kilo kött, oavsett om det har producerats ekologiskt eller konventionellt.

Kons höga klimatavtryck beror på att den släpper ut metangas. Forskare uppskattar att metan står för cirka 30 procent av jordbrukets totala utsläpp av växthusgaser.

Därför försöker forskarna nu göra kon mer klimatvänlig. En lösning är att genmodifiera djuret till att innehålla färre av de mikrober som producerar metangasen i kons mage. En annan lösning är förändrade matvanor.

Forskare från Australien har med en artificiell komage visat att en kost bestående av rödalgen Asparagopsis taxiformis kan minska kons metanproduktion med ända upp till 99 procent.

"Ekologiskt jordbruk kan mätta hela världen" - JA

Enligt FN är ekologisk odling ett viktigt redskap i kampen mot svält och fattigdom.

Forskning har visat att ekologisk odling ger bördigare jord som samtidigt är mer klimattålig och ger upp till dubbelt så mycket mat i världens fattigaste områden.

50 procent av världens mat produceras redan i dag utan vare sig konstgödning eller pesticider.

2017 omfattade den totala ytan för ekologisk odling i världen 69,8 miljoner hektar, en 60-procentig ­ökning sedan 1999.
Källor: World of Organic Agriculture/Landbrug & Fødevarer

För att den siffran ska komma upp till hundra procent krävs att vi äter mindre kött och animaliska produkter – och ser till att en fjärdedel av all mat inte går till spillo, vilket är fallet i dag.

Sju procent av jordens yta används för växtproduktion till människor, medan hela 27procent används till husdjursproduktion.

Om vi kan utnyttja tio procent av den yta som används till husdjursproduktion bedömer forskarna att vi mycket väl kan mätta världens befolkning med ekologisk mat.

"Ekologisk odling är fri från pesticider" - NEJ

Ekologiska odlare får lov att använda vissa pesticider om en gröda är i akut fara. År 2017 publicerade EU en stor rapport om förekomst av rester av bekämpningsmedel i livsmedel i EU samt Norge och Island.

134 olika pesticider hittades i ekologiska livsmedel. Resterna var små och gav ingen anledning till oro för människors hälsa, men det finns alltså pesticider även i ekologisk mat.

Omenat kuuluvat niihin luomutuotteisiin, joita käsitellään yleisimmin torjunta-aineilla.
Lähteet: Bæredygtigt Landbrug/European Food Safety Authority (EFSA)

© Shutterstock

Endast naturliga och icke-syntetiska pesticider är dock tillåtna när ekologiska odlare bekämpar skadedjur och svampangrepp.

En av de mest potenta naturliga pesticiderna är nervgiftet pyretrin, som ­utvinns ur blomman krysantemum.

Pyretrin används för att döda insekter men är också farligt för bin och skadligt för miljön.