Sandkorn fulla med bakterier

Varje sandkorn döljer ett unikt universum av bakterier. Det visar forskare från ett Max Planck-institut i Bremen i Tyskland.

Sandkornets små repor och sprickor hyser ett otal bakteriekolonier som framträder i grönt här på mikroskopbilden.

© Wikimedia Commons

Nästa gång du sitter på en strand och låter en handfull sand rinna mellan fingrarna kan du förundras över att du har omkring 500 miljarder bakterier i handen. Enbart ett enda sandkorn av kvarts hyser upp till hundratusen bakterier av olika arter som bildar ett litet samhälle.

Forskare från ett Max Planck-institut i Bremen i Tyskland har undersökt hur många olika bakterier de kunde hitta i sand som man hämtat från området utanför den lilla ön Helgoland i Nordsjön. För forskarna var det inte överraskande att sandkornen var fulla med bakterier, men däremot att fördelningen av arter var så olika.

På ett enda sandkorn hittade de flera tusen olika arter, men fördelningen var inte densamma på alla korn. Vissa arter fanns på nästan alla sandkorn, medan andra endast förekom sällan. Ledaren av undersökningarna, marinbiologen David Probandt, anser att de arter som finns på alla sandkorn troligen också spelar samma roll i det lokala ekosystemet.

Bakteriers omsättning av kol, kväve och svavel är ett viktigt led i hela jordens kretslopp av just dessa ämnen – ett kretslopp som allt liv på jordklotet är en del av.

Forskarnas mikroskop visade också att bakteriekolonierna inte är jämnt fördelade på de små bitarna kvarts. De släta områdena på ytan är i stort sett obebodda, medan bakterierna trivs i de små sprickor och fördjupningar som skyddar dem mot gnidning mot andra sandkorn och hungriga fiender.

Svämmar din hjärna också över av frågor om världen?

Du kan få svar på många andra av vardagens frågor i Illustrerad Vetenskap. Om du beställer en prenumeration just nu får du ett mycket bra erbjudande: Två nummer av Illustrerad Vetenskap och ett par läckra hörlurar för bara 59:50 kronor.