Sällsynt vulkan på havsbottnen är ett fönster till jordens inre

400 meter ner i iskalla Barents hav i Norge har forskare upptäckt en aktiv slamvulkan – för bara andra gången någonsin.

Undervattensvulkan

Det var forskningsfartyget Kronprins Haakon och undervattensfarkosten ROV Aurora som tillsammans gjorde det möjligt att upptäcka den lilla öppningen 400 meter under havets yta.

© UiT Norges arktiske universitet

Tack vare ett av världens mest avancerade forskningsfartyg och en fjärrstyrd undervattensrobot har norska forskare upptäckt en aktiv slamvulkan på havsbottnen i Barents hav.

Det är bara andra gången någonsin som en vulkan av den typen har hittats på bottnen av de iskalla, norska farvattnen. Och nu hoppas geologerna från Norges arktiska universitet, UiT, att det ovanliga fenomenet kan ge dem tillgång till några av jordens innersta hemligheter.

"Man kunde se förvåningen, spänningen och glädjen som spreds i hela gruppen precis i det ögonblick vi såg det på skärmen. Min första tanke var: "Jag vill ta mig ned dit och sticka ned min arm i den!", förklarar Irene Viola, som är Erasmus-student vid UiT i ett pressmeddelande.

Slamvulkanen upptäcktes i sydvästra Barents hav, cirka 70 sjömil söder om Björnön, som är den sydligaste av öarna på Svalbard. Där ligger öppningen på havsbottnen på inte mindre än 400 meter djup i en krater som är 300 meter bred och 25 meter djup.

Orsaken till själva kratern finns enligt forskarna troligen i massiva utsläpp av metangas, som har legat inspärrad i den frusna marken under den senaste istiden för 18 000 år sedan.

Undervattensvulkanen, som har fått namnet Borealis Mud Volcano, är cirka sju meter i diameter, 2,5 meter hög och frisätter kontinuerligt vätska som är rik på den potenta växthusgasen metan.

Därför hoppas geologerna också att utsläppet kan ge dem bättre insikt i vilken inverkan gaserna kan ha på de kringliggande ekosystemen.

Spottar ut slam från jordens inre

Den enda andra kända slamvulkanen i de norska oceanerna är Håkon Mosby-vulkanen, som upptäcktes redan 1995 och ligger på 1 250 meters djup utanför Svalbard.

Båda undervattensvulkanerna kan bli viktiga redskap när vi försöker förstå mer om jordens inre, eftersom de spottar ut en cocktail av gas, vatten och partiklar som kan kan komma från ett djup på mellan ett par hundra meter och upp till flera kilometer under jordens yta.

Karta

Den röda pricken visar var slamvulkanen upptäcktes – söder om Björnön.

© UIT/GOOGLE

Därför hoppas forskarna också att de genom att närstudera sammansättningen av undervattensmuddret kan få ett fönster in mot de gåtfulla lagren och deras utveckling genom tiderna.

Samtidigt är själva kratern även hem för ett unikt och ostört ekosystem av bland annat svamp, havsanemoner, havsspindlar och en stor mängd olika bakterier.

"Att utforska havsbottnen och upptäcka nya metaninsikter är som att hitta en dold skatt. Den är full av överraskningar. Vi har hittat tusentals sådana insikter", berättar Stefan Buenz, professor och ledare av expeditionen i ett pressmeddelande.

"Ändå får vi varje gång vi beger oss ned till havsbottnen känslan av att vi befinner oss i precis början av att förstå den stora och otroliga biologiska mångfalden i dessa system", avslutar professorn.