Shutterstock
Sahara vid solnedgång

Sahara – världens största öken har växtvärk

Sahara upptar en tredjedel av den afrikanska kontinenten och den enorma, karga öknen har vuxit med tio procent sedan 1920. Men en gång i tiden var Sahara faktiskt ett både grönt och frodigt område.

Sahara är världens största öken

En öken definieras som ett område som tar emot mindre än 250 millimeter nederbörd om året. Och om man bortser från "isöknarna" Antarktis och Arktis, så är Sahara världens största öken.

Öknen omfattar störredelen av Nordafrika och sträcker sig över mer än nio miljoner kvadratkilometer.

Mängden sand är ofattbar och varje år blåser mer än 180 miljoner ton sand upp i luften i enorma sandstormar.

Sandstorm

Sandstormar kan ha vindhastigheter på upp till 40 km/h och flytta flera ton sand och stoft.

© Shutterstock

Sahara är berömt för sina spektakulära sanddyner – även kallat "erg" – som kan bli upp till 300 meter höga och sträcka sig över 100 kilometer.

Sanden utgör dock bara ungefär en fjärdedel av öknens totala areal.

Majoriteten av Sahara består av grus och klintar. Förutom sanddynerna är öknen täckt av berg och oaser.

Godzilla-dammoln färdades över Atlanten

Den 17 juni 2020 färdades det största dammolnet på mer än 20 år 8000 kilometer över Atlanten från Sahara till USA, Karibien och Sydamerika. Satelliter fångade den jättelika sandstormens färd.

Var ligger Sahara?

Grön mur ska bromsa Sahara

Sahara ligger i norra Afrika och utgör mer än en tredjedel av den afrikanska kontinenten.

Den enorma karga, ofruktbara öknen sträcker sig in i sammanlagt elva länder – Egypten, Algeriet, Tchad, Libyen, Mali, Mauretanien, Marocko, Niger, Sudan, Västsahara och Tunisien.

Karta över Sahara

Sahara sträcker sig över en stor del av den afrikanska kontinenten.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Sahara har vuxit med tio procent sedan 1920 enligt en studie genomförd av forskare från University of Maryland i Australien.

Orsaken till ökenspridningen ligger i såväl naturliga som människoskapta klimatförändringar, samt människans överutnyttjande av jordens resurser, vilket förvandlar vegetation till torka.

Ökenspridningen utgör ett stort hot mot de afrikanska länder som ligger på gränsen till Sahara, eftersom deras jordbruksmark ersätts av knastertorr sand.

År 2005 beslöt elva afrikanska länder att gå till motangrepp mot den mäktiga öknen genom att plantera en grön mur av träd tvärs över kontinenten.

Syftet med den Stora gröna muren är att förbättra jordbruksmarken och livsuppehället för de 280 miljoner människor som lever i de berörda områdena. Uppdraget är att plantera tio miljoner hektar träd och återupprätta totalt 100 miljoner hektar jord fram till år 2030.

Hur djup är sanden i Sahara?

Sahara var ett frodigt paradis

Sanden i Sahara är mellan 21 och 43 meter djup.

Under sanden finns det olika urberg och med hjälp av satelliter har forskare även kartlagt massor av uttorkade floder och sjöar.

Dessa forntida, underjordiska lämningar vittnar om att världens största öken fram till för ett par tusen år sedan var ett frodigt område.

Geologer har också hittat vatten djupt nere under Sahara, som uppskattas ha funnits där i minst 200 000 år.

Vattnet kommer enligt geologer från en nu uttorkad megasjö, som bildades för omkring en kvart miljon år sedan, när Nilen översvämmade östra Sahara och skapade en sjö på mer än 42 000 kvadratkilometer.

Hur uppstod Sahara?

Hur Sahara förvandlades från ett frodigt område till världens största öken var en gåta under flera årtionden. År 2010 lade forskare från National Institute of Scientific Research i Québec äntligen fram en möjlig förklaring.

Genom att analysera jordavlagringar på botten av sjön Lake Yoa i Tchad kunde forskarna under ledning av geologen Pierre Francus bevisa att Sahara sannolikt torkade ut från mitten av holocenepoken, som sträcker sig 10 000 år tillbaka i tiden.

Regnmoln över öknen

I dag faller det i genomsnitt mindre än 250 millimeter regn om året i världens största öken. Vissa år regnar det inte alls, medan det andra år kan komma in flera skurar (byger) över den glödheta öknen. Majoriteten av regnet faller oftast mellan december och mars.

© Shutterstock

Bildandet av världens största öken skedde enligt forskarna till följd av förändringar i jordens bana runt solen, som påverkade solens instrålning på området, vilket bland annat fick konsekvenser för vädermönster som exempelvis monsunen.

Monsunen är det regnfulla vindsystem som speciellt drabbar Asien och indikerar att regntiden har inletts. Före förändringarna i jordens bana runt solen bevattnades enligt forskarna även Sahara av monsunen, men väderfenomenet avtog, vilket innebar att vegetationen i Sahara började försvinna och området gradvis torkade ut.

"Resultaten visar att Sahara började torka ut för 6000 år sedan. Öknen nådde stadiet med dess nuvarande villkor för omkring 1100 år sedan", förklarade Pierre Francus 2010 för space.com.

Vilka djur lever i Sahara?

Karg öken har rikt djurliv

Dagstemperaturen i Sahara kan smyga sig upp på 57 grader, medan nattemperaturen ofta är under fryspunkten, eftersom den uppvärmda jorden fort förlorar värme – bland annat för att det inte finns något molntäcke som håller kvar den värme som jorden avger när solen går ned.

Trots dessa extrema villkor har öknen ett rikt djurliv.

Det finns mer än 300 olika fågelarter i Sahara och i ökensanden, i sumpmarkerna och i bergen vimlar det av ödlor, kameleonter, skorpioner och ormar som kobror och huggormar.

Öknen är också hemvist för ett antal unika djur, bland annat den västafrikanska krokodilen, ökenräven (fennek), silvermyran och den nordvästafrikanska geparden.

Det sistnämnda är allvarligt utrotningshotat, då det bara finns kvar omkring 250 exemplar av rovdjuret.

Sahara var en gång i tiden boplats för gigantiska sjöodjur

Det är svårt att föreställa sig i dag, men för 50 miljoner år sedan låg det ett 3000 kvadratkilometer stort hav – eller fyra gånger så stort som New York City – där världens största öken är belägen i dag. Det visar amerikansk forskning från 2019.

Havet, som var 50 meter djupt, hyste ett stort antal märkliga djur, som exempelvis tolv meter långa sjöormar, gigantiska krokodiler och enorma lungfiskar.

Det har framkommit från en mängd fossil, som forskare har grävt ut och analyserat i norra delen av Mali.

Fossiler

Amerikanska paleontologer fann fossiler av tänder tillhörande en sedan länge utdöd lungfisk.

© AMNH

Arternas väldiga storlekar fick forskarna att fundera på om det rådde någon form av evolutionär "gigantism" i det nu uttorkade havet.

Gigantism är termen för det evolutionära fenomen, då djurarter utvecklas och blir oproportionerligt stora på grund av särskilda lokala förhållanden. Det kan exempelvis vara i djuphavet eller på isolerade öar, där djuren inte har några naturliga fiender.

Utgrävningarna i Mali ägde rum i tre omgångar: 1999, 2003 respektive 2009, men forskarna inkluderade även fossil som hade grävts ut tidigare än så. På 1980-talet hittade brittiska arkeologer ett stort antal fossil i området, bland annat en mycket stor sköldpaddssköld, som analyserades på nytt.

LÄS ÄVEN: Världens största sjö