Shutterstock

Varifrån får Europa sin naturgas?

Tyskland har stoppat godkännandet av den ryska gasledningen Nordstream 2. Varifrån kan tyskarna få sin gas – och behöver de den överhuvudtaget?

Enligt de senaste siffrorna från årsrapporten Statistical Review of World Energy låg Europas
totala förbrukning av naturgas 2020 på 541 miljarder m3. Det motsvarar konsumtionen i 250 miljoner hushåll.

60 procent av den gasen, det vill säga 321 miljarder m3 importerades från länder utanför Europa.

Olja står för mer än en tredjedel av Europas energi. Därefter kommer gas med 25,2 procent och kol med 12,2 procent.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

59 procent Europas energi kommer från gas och olja

Europas totala energiförbrukning 2020 var 77,15 exajoule. En exajoule är detsamma som 1018 joule, det vill säga att energiförbrukningen var cirka en biljon joule, främst fördelat på olja och gas.

Populariteten bottnar i att flera länder i Europa, bland annat Tyskland, investerar i naturgas som ska fungera överbryggande från förorenande koleldade kraftverk och oönskad kärnkraft till ett 100 procent grönt energisystem som kommer att vara klart först om decennier.

Ryssland värmer Europa

Samtidigt som Europa importerar naturgas är Ryssland världens största exportör av gasen från enorma produktionsfält i västra Sibirien.

År 2020 skickade Ryssland hela 238 miljarder m3 gas genom rörledningar – främst till Europa, där rysk gas täcker två tredjedelar av importen.

Europas stora gasimport beror på att den stora majoriteten av ländernas egna reserver redan är utvunna.

© Shutterstock

Tre gasfält försörjer Europa

Större delen av Europas naturgas strömmar in i rörledningar från Sibirien och Persiska viken.

Nordsjön är besvärlig

Nordsjön innehåller ett av världens största områden med naturgasresurser. Men gasen är fördelad över flera små fält vilket gör den både svår och dyr att utvinna.

Golfen rymmer gigantiska fält

Världens största fält ligger i Persiska viken cirka 3 000 meter under havsytan. Det rymmer fem gånger mer gas än det näst största fältet Urengoy i Sibirien.

Ryssland utvinner naturgas på land

Västra Sibirien rymmer några av världens största gasfält, som omfattar cirka 45 procent av de ryska reserverna. Fördelen med fälten är att produktionen sker på land.

Norge har de största naturgasreserverna och står för cirka hälften av Europas egen produktion. År 2020 utvann norrmännen totalt 111 miljarder m3 från fälten i Norska havet.

Men det kan inte pågå för alltid.

Statistical Review of World Energy visar att Norge bara har gas fram till 2033 med den nuvarande produktionen.

De näst största europeiska reserverna finns i Ukraina, men de kan bara att säkra försörjningen för några extra år. Därmed är Europa starkt beroende av gas från Ryssland, vars reserver är de största i världen och 30 gånger större än Norges.

Nästa länder på listan över händelser är Iran, Qatar och Turkmenistan.