Shutterstock

Varifrån kommer krita?

Kritan i Nordeuropa bildades för många miljoner år sedan. Och som så mycket annat av godo kom den från havet.

Nordeuropas krita bildades under kritperioden för 70–100 miljoner år sedan av alger med kalkskal.

Skalen sjönk till havsbotten när algerna dog. På botten var mängden lera och sand så liten att nästintill helt rena krit­sediment kunde uppstå.

Alger med kalkskal sjönk till botten för 70–100 miljoner år sedan och bildade tjocka kritlager.

© STEVE GSCHMEISSNER/SPL

Kalk från kritperioden utgör i dag Dovers vita klippor och systerklipporna i Calais på den franska sidan av Engelska kanalen.

Kalkklipporna vid Dover består huvudsakligen av kalciumkarbonat, men lager av svart flintsten pryder också klipporna. Vid den högsta punkten sträcker sig de vita kalkklipporna 110 meter över marken.

© Shutterstock