Varför transporteras bensin och gas i cylindrar?

”Skulle man inte utnyttja platsen bättre om man hade fyrkantiga behållare?”

Orange-gas-cylinder
© Shutterstock

Det finns flera bra skäl att transportera till exempel mjölk, bensin och flytande kväve i runda behållare. En av de viktigaste är att en cylinder är mycket stark, eftersom trycket fördelar sig väldigt jämt i en rund konstruktion. En fyrkantig tank skulle vara rymligare, men i gengäld är den inte vad tekniker kallar tryckneutral. Utsätts en fyrkantig tank för tryck, har den en tendens att räta ut sig, så den närmar sig den runda formen. Den starkaste konstruktion skulle vara ett klot, men det rymmer inte så mycket – en cylinderformad tank är därför en kompromiss mellan styrka och rymlighet. Eftersom runda behållare fördelar vikten och trycket bra, behöver de inte vara så tjocka, och därmed blir tankens vikt inte så stor. Exempelvis är tanken på en mjölkbil vanligtvis inte mer än tre millimeter tjock. Tanken på bilar som kör med gas under tryck är emellertid mycket tjockare.