Varför finns det så mycket olja i Mellanöstern

Större delen av världens oljereserver finns i Mellanöstern. Varför finns det så mycket olja just där?

Råolja har bildats av alger och växter, som levde för minst 100 miljoner år sedan. I det område där Mellanöstern ligger var förhållandena perfekta. Där låg det förhistoriska Tethyshavet, till vilket floder förde ut massor med organiskt material i det varma vattnet, där det sjönk. Bottenlagren växte visserligen bara med 0,1 millimeter om året, men eftersom sedimenteringen pågick i cirka tio miljoner år, byggdes det upp tjocka lager av vad geologerna kallar källbergarter. Dessa består i regel av lersten, kalksten och skiffer, som innehåller två till fem procent organiskt material. När källbergarter begravs under yngre avlagringar, stiger temperatur och tryck, och då bildas gas och olja. Dessutom innehåller området många geologiska strukturer, till exempel tjocka saltlager, som hindrar oljan från att slippa ut. När Tethyshavet försvann, kom det mesta av oljan att ligga på land, så att den är lättillgänglig. Paradoxalt nog kan området kring Persiska viken vara ett av de ställen på jorden, där stora fynd fortfarande väntar. Eftersom det redan finns gott om olja i området, har man inte gjort tillnärmelsevis lika noggranna undersökningar där som på andra platser på jorden.