Vad är skillnaden mellan jord och sand?

Sand består av mineralkorn, medan jord är en blandning av mineralkorn och organiskt material som kan vara olika långt nedbrutet.

Jord är mer bördig än sand eftersom jorden innehåller organiskt material som kan binda vatten och på så sätt ge näring till växter.

© Nik Merkulov // Wstockstudio, Shutterstock

Jord och sand är uppbyggda på olika sätt. Det kan man kan se om man tittar närmare på dem i ett mikroskop.

Sand består uteslutande av mineralkorn av en viss storlek mellan 0,0625 och två millimeter i diameter.

Sand består av små mineralkorn och lyser upp i många färger under ett mikroskop.

© MANFRED KAGE/SPL

Jord är däremot en blandning av mineralkorn, organiskt material som kan vara olika långt nedbrutet, vatten och liv – som minimum i form av bakterier.

Växter kan enbart växa i jord

Enbart ett växter kan leva i ren sand, bland annat eftersom sand inte kan binda vatten.

Däremot kan sand så småningom utveckla sig till sandjord om den under längre tid utsätts för olika slags väder och vind och dessutom tillförs organiskt material i någon form.

Vit strandsand består ofta nästan enbart av mineralet kvarts.