Topp 5: Vilka oljeutsläpp har varit störst?

Världens fem största oljeutsläpp har tillsammans släppt ut cirka 30,3 miljoner fat olja. Det motsvarar nästan 5 miljarder liter. Vi har samlat de fem största oljeutsläppen här.

Olieudslip 16/2014

1: Gulfkrigsutsläppet, 1991

11 000 000 fat KUWAIT: När de irakiska trupperna drevs ut ur det ockuperade Kuwait under Gulfkriget satte de landets samtliga oljekällor i brand. Det ledde till världens hittills största oljeutsläpp.

2: Lakeview Gusher, 1910-11

9 000 000 fat USA: Oljeborrare miste kontrollen över en oljebrand under extremt tryck i Kern County, Kalifornien. Under ett år sprutade oljan rakt upp i luften som en gejser innan källan sinade.

3: Deepwater Horizon, 2010

4 900 000 fat MEXIKANSKA GOLFEN: En explosion ombord på borrplattformen Deepwater Horizon ledde till ett utsläpp på nästan två kilometers djup. Först efter flera misslyckade försök kunde källan förseglas.

4: Ixtoc, 1979

3 300 000 fat CAMPECHEBUKTEN: En försöksborrning, utförd av Mexikos statliga oljebolag, misslyckades på grund av en defekt pump. En tryckändring i brunnen orsakade en explosion som antände oljan.

5: Atlantic Empress, 1979

2 100 000 fat VÄSTINDIEN: Två fullastade grekiska oljetankrar, Atlantic Empress och Aegean Captain, kolliderade 18 sjömil från Tobago. Atlantic Empress sjönk och läckte ut hela lasten med olja.